Aikuisopiskelijan vaihtoviikko terveyden edistämisen ja planetaarisen ruokavalion merkeissä

Location: Antwerpen, Belgia Kylmänä huhtikuisena yönä matkustin viikkoa ennen vappua Antwerpeniin Belgiaan, intensiivikurssille opiskelemaan. Intensiivikurssille ja opintojaksolle osallistui opiskelijoita Belgiasta, Espanjasta ja Suomesta Seinäjoen Ammattikorkeakoululta, yhteensä heitä oli noin 35 sekä neljä opettajaa. Belgian ja Espanjan osallistujat valmistuvat kotimaissaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta ravitsemusterapeuteiksi. Suomalaiset olivat kaikki restonomiopiskelijoita, joko YAMK-tai AMK-tasolla. Kouluryhmä oli siis varsin monimuotoinen…

Jatka lukemista

How to hack sustainable food system?

In March 13-15, a team of 23 BioBoosters project members from 9 partner organizations came together in the first live meeting of the project. Our meeting venue was Food Hack by Krinova in Kristianstad, Southern Sweden and our mission was to achieve a collective vision for a joint business-driven hackathon model. By benchmarking the food…

Jatka lukemista

Mikä meidän Hackathonissamme kiinnostaa?

Tammikuussa pääsimme uutisoimaan BioBoosters -hankkeen käynnistymisestä. Hankkeen tuella BioPaavon Hackathonit lanseerataan Itämeren alueen maissa. Ensimmäisenä Hackathon-malliamme pääsevät testaamaan BioBoosters-hankkeen partnerit Baltian maista, Ruotsista, Saksasta ja Puolasta yhdessä yritysten kanssa. Juuri nyt on käynnissä Hackathon-koulutus partnereille ja muotoilemme yhteistyömalleja Hackathonien kansainväliseen toteutukseen. Myöhemmin tarjoamme koulutusta Hackathon-mallistamme myös muille kiinnostuneille organisaatioille. Mikä Hackathonissamme sitten kiinnostaa? Jo hankkeemme…

Jatka lukemista

Ruokaketjun kehittäminen datan avulla

Viime vuodet ovat olleet yhteiskunnalle ja yksilöille haasteellisia. Epävakaus on koskettanut joka osa-alueella niin yrityksiä kuin kuluttajia. Hankalat ajat sysäävät kuitenkin etsimään uusia ratkaisuja, ja kehitysloikat voivat olla merkittäviä lyhyelläkin aikavälillä. Myös Suomessa ruokavarmuuden varmistaminen on noussut tärkeäksi aiheeksi ja herätellyt toimintaan. Aloitin tammikuussa projektiasiantuntijan työt BioPaavossa, jossa nämäkin asiat ovat pohdinnan alla. BioPaavossa Saarijärvellä…

Jatka lukemista

BioPaavon johdolla ratkomaan Itämeren yrityskentän biokiertotaloussiirtymää

BioPaavon Hackathon mobilisoi jatkossa seitsemän maan verkostot etsimään ratkaisuja biotalouden veturiyritysten kestävyyshaasteisiin. Kansainvälinen yhteistyö avaa innovatiivisille biokiertotalouden ratkaisuja kehittäville pk-yrityksille ja startupeille uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia Itämeren piiristä. Kansainvälinen sparrausprosessi ja kontaktit mahdollisiin asiakkaisiin tarjoavat ratkaisijatiimeille laajempaa näkymää markkinamahdollisuuksiin Itämeren alueella. Esimerkiksi Keski-Suomen pk-yritykset voivat jatkossa hakea mukaan kilpailemaan Ruotsin, Saksan, Baltian maiden ja Puolan…

Jatka lukemista

Boostia BioPaavon syksyyn rahoitusuutisista

Syyskuu on ollut positiivisten rahoituspäätösten aikaa BioPaavossa. Ensin polkaistiin käyntiin Työ- ja elinkeinoministeriön 150 000 euron rahoituksen saanut BioPaavon innovaatiopolut -hanke. Hankkeen tavoitteena on BioPaavon toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteiskehittämisen palvelun käyttöönotto. Lisäksi saimme uutisia EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta. BioPaavon luotsaama BioBoosters- hanke on saamassa merkittävän 2,8 miljoonan euron rahoituksen Hackathon-toimintamallin kansainvälistämiseen vuosille 2023–2025. Yhteiskehittämisen palvelumalli…

Jatka lukemista

BioPaavossa hackathonien kevät – ideoiden happotestausta ja kysyntälähtöistä uutta liiketoimintaa

Biotalouden Yrityskiihdyttämössä BioPaavossa on riittänyt suihketta ja suhinaa tänä keväänä, kun olemme päässeet toteuttamaan lukuisia erilaisia innovaatiotapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Laskimme tulokset ja hämmästyimme itsekin: BioPaavo on tämän kevään aikana tuonut yhteen eri tapahtumien ja ajankohtaisten teemojen äärelle yhteensä yli 1 100 tapahtumaosallistujan joukon! Biopaavon Hackathon-prosesseihin taas on osallistunut kevään aikana yli 60 yritystä…

Jatka lukemista

Ruoantuotannon muutoksen tuulet

BioPaavon toinen kansainvälinen BioTalks-webinaari käsitteli agroekologiaa. Asiantuntijapuhujina toimivat agronomi Aapeli Piesala sekä älymaatalouden vanhempi tutkija Gilbert Ludwig. Puheenvuoroissa tuli selväksi, että maatalouden vanhat toimintamallit eivät enää toimi taloudellisesti, sosiaalisesti tai ekologisesti. Yhtenä ratkaisuna nähtiin agroekologia, mutta myös kokonaisvaltainen ajatusmaailman muutos. Agroekologia: mistä on kyse? Lyhyesti sanottuna agroekologia on sitä, että meille kaikille riittää puhdasta ja…

Jatka lukemista

BioTalks: Kaksoissiirtymän ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet Keski-Suomen maaseudulle

Biotalouden yrityskiihdyttämä BioPaavo järjesti ensimmäisen kansainvälisen webinaarinsa tammikuun lopulla (21.01.2022) 35 osallistujan voimin. Aiheena oli EU:ssakin puhututtava kaksoissiirtymä (dual transition/twin transition). Kaksoissiirtymä tarkoittaa kahden suuren trendin yhteiskehitystä: vihreän siirtymän sekä digitalisaation. BioTalksissa tämä teema näkyi JAMKin älymaataloustiimin sekä Valtran esityksessä. Webinaari visioi digitaalista maatalouden innovaatiohubia tänne pohjoiseen Keski-Suomeen. Digitaalinen innovaatiohubi avaisi paikallisten toimijoiden väylät kansainvälisille…

Jatka lukemista

Mistä bio- ja kiertotalouden osaajia yrityksiin? Pyöreän pöydän keskusteluissa etsittiin vastauksia

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavossa järjestettiin tammi- ja helmikuun 2022 aikana etäyhteydellä kaksi pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta, joissa yhdessä yritysten, viranomaisten, oppilaitosten sekä kuntien edustajien kanssa kartoitettiin bio- ja kiertotalouden osaajen tarvetta ja saatavuutta Keski-Suomessa. Tilaisuuksien alussa Jamk Biotalousinstituutin johtava asiantuntija Annimari Lehtomäki nosti esiin yritysten haasteet löytää moniosaavaa työvoimaa näiden tarpeisiin, ja että samat haasteet koskettavat lähes…

Jatka lukemista