BioPaavossa hackathonien kevät – ideoiden happotestausta ja kysyntälähtöistä uutta liiketoimintaa

Biotalouden Yrityskiihdyttämössä BioPaavossa on riittänyt suihketta ja suhinaa tänä keväänä, kun olemme päässeet toteuttamaan lukuisia erilaisia innovaatiotapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Laskimme tulokset ja hämmästyimme itsekin: BioPaavo on tämän kevään aikana tuonut yhteen eri tapahtumien ja ajankohtaisten teemojen äärelle yhteensä yli 1 100 tapahtumaosallistujan joukon! Biopaavon Hackathon-prosesseihin taas on osallistunut kevään aikana yli 60 yritystä ja heitä sparraamaassa on ollut asiantuntijoita yli 20 kumppaniorganisaatiostamme. Melkoista pöhinää on saatu aikaan! Mitä tästä sitten on syntynyt tuloksena?

Kevään aikana olemme päässeet toteuttamaan innovaatiokilpailuja, Hackathoneja, jo kuuden eri yrityksen toimeksiannosta. Mukana on ollut Valtra, Kemira, Alva-yhtiöt, Betset Yhtiöt, sekä viimeisimpänä Neova ja Finn-Savotta Oy. Hackathonien teemat ovat vaihdelleet digitalisaatiosta ja älybiotaloudesta teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen, älykkään mittaus- ja etäluentateknologian kehittämiseen, sekä käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen. Varsin ajankohtaisia teemoja siis!

Mikä ihmeen Hackathon?

Hackathon-toimeksianto tarkoittaa sitä, että yritys tuo meille pöytään jonkin omassa liiketoiminnassaan tunnistamansa haasteen, joka liittyy kestävyyteen, biotalouteen tai kiertotalouteen. Yhdessä toimeksiantajayrityksen kanssa muotoilemme haasteesta kutsun innovaatiokilpailuun, jota sitten markkinoidaan eri kanavissa ja haetaan potentiaalisia tiimejä ja yhteistyökumppaneita tätä haastetta ratkaisemaan. Hackathonit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkijoille, oppilaitoksille, jne. Tiimi voi koostua yhden organisaation osaajista, mutta mukana on ollut myös useita organisaatiorajat ylittäviä ja monialaisia tiimejä. Yhdessä toimeksiantajayrityksen kanssa kiihdyttämö sitten valitsee mukaan ilmoittautuneista tiimeistä ja ideoista potentiaalisimmat, jotka kutsutaan mukaan Hackathon-prosessiin.

Hackathon-prosessin aikana tiimit pääsevät happotestaamaan ideaansa ja kehittämään sitä edelleen toimeksiantajayrityksen kanssa, sekä saavat ammattimaista sparrausta ideansa ja yhteistyöehdotuksensa jalostamiseen. Kyseessä on siis kisaan osallistuville tiimeille erittäin tehokas keino saada suoraa palautetta potentiaaliselta asiakkaalta ja päästä oppimaan lisää asiakkaan tarpeesta. Toimeksiantajayritykselle taas Hackathon on erittäin tehokas keino löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyökumppaneita, eli niin sanottua boksin ulkopuolista ajattelua. Kokemukset jo toteutetuista Hackathoneista ovat osoittaneet, että vaikka yritysten sisältä löytyykin huippuosaamista, on tällaisella ennakkoluulottomalla ”ristiinpölytyksellä” pystytty löytämään sellaisia ratkaisumalleja ja yhteistyökumppaneita, joita yrityksen sisällä ei oltu osattu vielä ajatellakaan. Ja homman juju piilee siinä, että kehitettäville ratkaisuille on jo todennettu asiakaskysyntä ja pilottiasiakas olemassa – kysyntälähtöistä innovointia parhaimmillaan!

Hackathonien toimeksiantajia Alvasta Valtraan

Tammikuussa 2022 pääsimme julkaisemaan innovaatiohaasteet Valtran ja Kemiran toimeksiannosta. Näissä molemmissa haettiin kumppaneita digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, Valtralle työkoneiden tuottaman telemetriadatan hyödyntämiseen, ja Kemiralle kemianteollisuuden uusien biopohjaisten raaka-aineiden materiaalivirtojen hallintaan. Molemmat Hackathonit toteutettiin englannin kielellä ja niitä markkinoitiin kansainvälisesti Jamkin sekä lukuisten yhteistyökumppaneidemme kansainvälisissä verkostoissa. Lopputuloksena molempiin Hackathoneihin saatiin toistakymmentä hakemusta viidestä eri Euroopan maasta. Jatkoon valitut tiimit kutsuttiin kaksipäiväisiin Hackathon-tapahtumiin, joiden päätteeksi Hackathonin tuomaristo valitsi voittajat. Valtran haasteessa palkittiin kolme tiimiä. Voittajatiimin, Loihde Analytics Oy:n, ideana oli kehittää työkoneen kuljettajalla ”personal trainer”-sovellus, joka koneen telemetriadatan, tekoälyn ja koneoppimisen avulla auttaa kuljettajaa parantamaan omaa suoritustaan. Kunniamaininnalla palkittiin lisäksi Meluta Oy, jonka idea liittyi työkoneen huoltotarpeiden ennakointiin datan perusteella, sekä virolainen KappaMetry, jonka idea taas mahdollistaa vanhempienkin työkoneiden varustamisen älyllä satelliittidataa hyödyntäen. Virolaiset naapurimme pärjäsivät myös Kemiran haasteessa, jonka voittajaksi selviytyi virolaisen IT-alan yhtiön sekä Tarton yliopiston muodostama tiimi, jonka idea liittyi satelliittidatan hyödyntämiseen kemianteollisuuden biopohjaisten raaka-aineiden alkuperän jäljitettävyydessä.

ValtraHackathonissa tiimit pääsivät myös testaamaan tuliteriä traktoreita Biotalouskampuksella.

Molemmissa edellä mainituissa esimerkeissä toimeksiantajat ja voittajatiimit ovat jo käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on kaupallisen Proof-of-Concept projekti-idean testaaminen käytännössä mahdollisimman pian.

Kevään muissa Hackathoneissa Alva-yhtiöt löysi yhteistyökumppanin kiinteistökohtaisen veden- ja lämmönkulutusmittauksen, etäluennan ja tiedonsiirron kehittämiseen. AlvaHackathonin voittajatiimissä yhdistyi kolmen yrityksen osaaminen: Mukana olivat Ideal Isännöinti Oy, jolla on pitkä kokemus kiinteistöjohtamisesta ja isännöintialalta, IntelliNord Oy, joka tuo tiimiin tekoäly- ja IoT-osaamista, sekä Propellerhat Management Oy, jonka vahvuutena on innovaatioiden kaupallistaminen ja projektointi. Voittajaideassa kiinteistöistä kerätään kulutusdataa monipuolisilla sensoreilla ja hyödynnetään tekoälyä tiedon yhdistämiseen, analysointiin ja poikkeamien havaitsemiseen. Helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla loppuasiakas voi ohjata veden- ja kaukolämmön kulutustaan ja esim. ennakoida huoltotoimenpiteitä.

Betset Yhtiöiden haasteessa taas etsittiin uusia ideoita ja yhteistyökumppania Betsetin betonielementtituotannon sivuvirtana syntyvien jakeiden käsittelyyn ja hyötykäyttöön. BetsetHackathonin voittajaksi selviytyi Tulostekniikka Oy, jolla oli tarjota idea betonielementtituotannon sivuvirroista haastavimman, lietteen käsittelyyn ja hyötykäyttöön. Kyseinen teknologia on käytössä Tulostekniikan lämpölaitoksissa tuhkan poistossa ja käsittelyssä, ja Hackathonin myötä Tulostekniikka löysi täysin uuden asiakassegmentin olemassa olevalle tuotteelleen: innovatiivinen teknologia voidaan nyt tuotteistaa betonialan sivuvirtojen käsittelyyn Suomessa ja maailmalla.

Neova lähti innovaatiohaasteen avulla hakemaan uusia ideoita ja yhteistyökumppaneita käytöstä poistuvien energianturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen. Monipuoliset ideat vaihtelivat kosteikkoviljelystä ja pajuntuotannosta osmankäämin viljelyyn ja uusiin liiketoimintamalleihin.  Voittajatiimin Wood Forest Finland Oy:n ideassa tarjoiltiin Neovalle avaimet käteen-palvelua kasvualustoissa ja kuivikkeissa tarvittavien biomassojen tuotantoketjujen suunnitteluun ja koordinointiin. Ratkaisu on otettavissa käyttöön nopeasti, ja tuomariston vakuutti erityisesti voittajatiimin ammattitaito ja kokemus biomassojen käsittelystä. Ratkaisu mahdollistaa hiililähteiden muuntamisen hiilinieluiksi kasvillisuuden kautta, ja lopputuote on hyödynnettävissä esimerkiksi kasvualustoina ja kuivikkeena.

Finn-Savotta Oy:n toimeksinannolla haettiin hyödyntämistapoja Savotta-reppujen ja rensseleiden valmistuksessa syntyvälle hukkatekstiilille. Finn-Savotta on Hackathonin julkaisun myötä saanut useita kiinnostavia yhteydenottoja, ja yhteistyötä onkin jo syntynyt: Rescue-materiaalien markkinapaikka ja hävikkitekstiilin agentti- ja suunnittelutoimisto Sideflow otti Hackathonin myötä Finn-Savottaan yhteyttä, ja sopi että Sideflow toimittaa Savotan tekstiilijätettä Ukrainaan sotatoimialueelle naamioverkkojen raaka-aineeksi. Yhteistyö käynnistyi heti, ja ensimmäinen erä materiaalia haettiin jo seuraavana päivänä yhteydenotosta. Kaikki toivovat, ettei tuo Ukrainan hirvittävä sotatilanne kauaa jatkuisi, joten tämän toivottavasti lyhytaikaisen ratkaisun rinnalle etsitään edelleen Hackathonissa myös muita käyttökohteita. Mukana olevat tiimit kokoontuvatkin kesäkuussa varsinaiseen Hackathon-päivään, jolloin valitaan kisan voittaja tai voittajat.

Ideat jalostuvat, kun pölytys on käynnissä!

Aiempien Hackathonien tuloksena Berner Oy ja Tikalan Oy ovat jo tuoneet markkinoille yhteistyössä uuden turpeelle vaihtoehtoisen kasvualustamateriaalin, ja Siparila Oy taas on kaupallistamassa Hackathonin voittaneen Brightplus Oy:n kanssa uutta ympäristöystävällistä puun pintakäsittelyainetta. Osapuolten tavoitteena on saada uusi tuote markkinoille vielä tämän vuoden aikana. Hackathonien myötä olemme pystyneet tuomaan erilaisia toimijoita yhteen ja luomaan yhteistyötä toimeksiantajayritysten ja moninaisten tiimien välille. On ollut huikeaa nähdä, kuinka tiimit ovat pystyneet hyötymään potentiaalisen asiakkaan palautteesta ja asiantuntijoiden sparrauksesta, ja kuinka ideat ovat jalostuneet prosessin aikana. BioPaavon ja Jamkin tehtävänä onkin nyt kehittää työkaluja ja palveluja, joilla pystymme jatkossa tukemaan eri tavoin näitä yrityksiä ja tiimejä yhteistyön rakentamisessa ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä.

Hackathon-palvelu on osoittanut tehokkuutensa ristiinpölyttäjänä ja ideoiden happotestauksen välineenä. Ristiinpölytys jatkuu kesälomien jälkeen, ja syksylle onkin sovittuna jo useita Hackathoneja, joiden aiheet vaihtelevat uusien biopohjaisten ratkaisujen kehittelystä teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen ja metallien talteenottoon ja kierrätykseen jätevesistä ja lietteistä. Keskustelemme mielellään uusista Hackathon-toimeksiannoista, joten jos Sinulla on kestävyyteen liittyvät haaste, johon kaivataan innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyökumppaneita, ota yhteyttä!

Iloksemme myös rahoittajat ovat nähneet BioPaavon palvelujen kysynnän ja tarpeen, ja Keski-Suomen Liitto on juuri myöntänyt BioPaavon toiminnan jatkokehittämiselle rahoitusta vuoden 2023 syksyyn saakka. Mukana rahoittajina ovat myös Sitra, Saarijärven kaupunki, Keskimaa ja Ka-Mu Oy – suurkiitos siitä!  Näillä eväillä työmme kysyntälähtöisten bio- ja kiertotalouden ratkaisujen parissa siis jatkuu entistä ehompana kesälomien jälkeen, joten tervetuloa mukaan BioPaavon innovaatiotapahtumiin!

Innovatiivista kesää kaikille!

Kirjoittaja: johtava asiantuntija Annimari Lehtomäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti / biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo

Lue lisää BioPaavon Hackathoneista: BioPaavo Hackathon | Jamk

Tilaa Jamkin Biotalous-uutiskirje, niin saat tiedot uusista Hackathoneista ensimmäisten joukossa: Tilaa Jamkin uutiskirje | Jamk