Boostia BioPaavon syksyyn rahoitusuutisista

Syyskuu on ollut positiivisten rahoituspäätösten aikaa BioPaavossa. Ensin polkaistiin käyntiin Työ- ja elinkeinoministeriön 150 000 euron rahoituksen saanut BioPaavon innovaatiopolut -hanke. Hankkeen tavoitteena on BioPaavon toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteiskehittämisen palvelun käyttöönotto. Lisäksi saimme uutisia EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta. BioPaavon luotsaama BioBoosters- hanke on saamassa merkittävän 2,8 miljoonan euron rahoituksen Hackathon-toimintamallin kansainvälistämiseen vuosille 2023–2025.

Yhteiskehittämisen palvelumalli vauhdittaa lupaavien ideoiden testaamista ja kaupallistamista

BioPaavon innovaatiopolut -hankkeen tuella kokeillaan ja kehitetään yhteiskehittämisen palvelumallia. Palvelu vauhdittaa innovaatiokilpailujen jälkeistä yhteistyön käynnistymistä sekä ideoiden käyttöönottoa ja kaupallistamista. Palvelun kohderyhmää ovat ketterät ja innovatiiviset startupit, pk-yritykset ja innovaattorit sekä biotalouden veturiyritykset. Nämä kohderyhmät osallistuvat yhteiskehittämisen palvelumallin kokeiluihin ja tulosten muotoiluun.

Syksystä 2022 alkaen BioPaavo tarjoaa Hackathon-kilpailun voittajalle ja toimeksiantajalle tukea yhteistyön käynnistämiseen. Hankkeen tuloksena kehittyvä yhteiskehittämisen palvelumalli ja sitä kuvaavaa viestintämateriaalia auttaa myös BioPaavon verkostoja tarttumaan tarjolla oleviin mahdollisuuksiin – ja toisaalta tuomaan omia palveluitaan esille.

Mentoriyhteisö kasvaa ja yhteistyö tiivistyy

BioPaavon Hackathon-kilpailuissa osallistujatiimejä tukee ja sparraa joukko mentoreita BioPaavon verkostoista. Nyt mentoritoimintaa kehitetään tukemaan innovaatiokilpailujen jälkeisten palvelupolkujen tehokasta hyödyntämistä. Mentorit osallistuvat halutessaan yhteiskehittämisen palvelumallin kokeiluun ja kehittämiseen. Mentorointiyhteistyö auttaa rakentamaan kehittämiskumppanuutta BioPaavon verkostojen ja yritysten välillä. Ideaan ja tiimiin perehtynyt mentori auttaa tunnistamaan yhteistyömahdollisuudet ja tukee idean testaamisen suunnittelua.

Uusia mentoreita kannustetaan mukaan ja sitoutetaan BioPaavon asiantuntijayhteisöön lokakuussa käynnistyvän kampanjan avulla. Mentoriyhteisön viestintäkanavia, sisäistä toimintaa ja mentoroinnin pelisääntöjä kehitetään hankkeen tuella ja yhteisöltä palautteen avulla.

Vetovoimaa menestystarinoista

BioPaavon toiminnan vakiinnuttamiseksi kehitetään myös kiihdyttämön vaikuttavuusviestintää ja innovaatiokilpailujen tulosviestintää. Näin sidosryhmille saadaan ajantasaisesti tietoa kiihdyttämötoiminnan vaikuttavuudesta kohtaamispaikkana ja toisaalta liiketoiminnan vauhdittajana. Lisäksi nostetaan esille, mitä ideoille tapahtuu innovaatiokilpailujen jälkeen. Tulostarinat ja tapahtumien vetovoimaisuuden mittarit ovat avainasemassa BioPaavon toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Hackathon kansainvälistyy rytinällä

Ensi vuodesta alkaen BioPaavon kansainväliset verkostot vahvistuvat merkittävästi. Tammikuussa käynnistyvä BioBoosters-hanke kokoaa yhteistyöhön 9 biotalouden innovaatiokeskittymää ympäri Itämerta. Jatkossa mentoreita, ratkaisijatiimejä ja toimeksiantoja haetaan aktiivisesti Suomen lisäksi, Ruotsista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Hankkeen partnerit toimivat alueillaan kohtaamispaikkoina ja biotalouden liiketoiminnan edistäjinä. Ne ovat vahvasti verkostoituneita yritys- ja T&K-kentällä. Mukana on muun muassa klustereita, tiede- ja yrityspuistoja, järjestöjä sekä korkeakoulujen innovaatioalustoja.

BioBoosters-hankkeessa toteutetaan 18 Hackathon-tapahtumaa verkostoyhteistyössä. Tavoitteena on pysyvän yhteistyömallin ja palvelukonseptin rakentaminen. Jokaiseen Hackathon-toteutukseen mobilisoidaan 9 alueen ja 7 maan verkostot etsimään ratkaisuja yritysten kestävyyshaasteisiin. Haasteet liittyvät erityisesti biotalousyritysten kiertotaloussiirtymään eli kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Laaja verkosto ja erilaiset alueelliset vahvuusalat tehostavat Hackathon-tapahtuman vaikuttavuutta.

Kansainvälinen yhteistyö ratkaisijatiimien sparraamisessa voi johtaa myös uusiin avauksiin yhteistyöstä ideoiden testaamisessa ja tarjota laajempaa näkymää ratkaisujen markkinamahdollisuuksiin Itämeren alueella. Innovatiivisille ja ketterille Pk-yrityksille ja startupeille kansainvälinen Hackathon avaa uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia uusilta sektoreilta.  Kaikkiaan verkostoyhteistyönä toteutettava Hackathon toimii alueiden välisenä kohtaamispaikkana, joka voi edistää alueiden välistä yrityslähtöistä innovaatioyhteistyötä bio- ja kiertotalouden kentällä.

Projektipäällikkö Anna Aalto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Kommentit

  1. Hei!

    Upea juttu! Onnittelut ?