Tietoa hankkeesta

Innoke-hanke etsii vastauksia alueellisen uudenlaisen koulutusyhteistyön synnyttämiseksi ja olemassa olevien toimivien yhteistyömallien edistämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on koota tietoa kansallisista ja kansainvälisistä toimintamalleista sekä alueellisista koulutusyhteistyötarpeista Keski‐Suomen simulaatiota hyödyntäville sosiaali‐ ja terveydenhuollon koulutuksista vastaaville tahoille. Selvityksessä etsitään kustannus‐ ja resurssitehokkaita toimintamalleja sekä toteutetaan pilotteina nopeita kokeiluja, joilla haetaan toimivia yhteistyöratkaisuja. Koottu tieto tuottaa ajankohtaista ja tulevaisuutta ennakoivaa tietoa resurssitehokkaista ja toimivista kansallisista ja kansainvälisistä simulaatio‐ ja virtuaalikoulutusten toteutustavoista ja alueellisista yhteistyömalleista.

Hanke toteutetaan Keski-Suomen Liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella 1.1.-31.12.2017