Hanke-esittely

KOMPPAA-HANKE

Lue Komppaa-ryhmätoimintapalanen Innokylästä!

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin –kehittämishankkeen (1.2.2018–31.1.2020) päämääränä on edistää työelämän ulkopuolella olevien työikäisten, erityisesti pitkäaikaistyöttömien, joilla on oppimisen haasteita, työllistymismahdollisuuksia kuntouttavan työtoiminnan laatua kehittämällä Keski-Suomessa.

Hankkeen tarkoituksena on:

  1. lisätä työelämän ulkopuolella olevien työikäisten toimijuutta itseymmärryksen lisääntymisen kautta koskien omia oppimisen haasteitaan sekä arkea ja työntekoa mahdollistavia kompensaatiokeinojaan sekä
  2. edistää kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kykyä tunnistaa ja ohjata asiakaslähtöisesti ja osallisuutta edistävästi niitä asiakkaita, joilla on oppimisen haasteita.

Hankkeen keskeiset tuotokset ovat:

  1. kuntouttavan työtoiminnan palvelupolun avaaminen ja Komppaa-ryhmään johtavan palvelupolun ja kriteereiden kehittäminen
  2. Komppaa-ryhmämallin (12 krt x 2 t per ryhmäkerta, 3 kk) sisällön kehittäminen, mallintaminen ja juurruttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa sekä
  3. digitaalisen oppimispäiväkirjan ja kompensaatiokeinojen oppimiskortin kehittäminen osana Komppaa-ryhmämallia.

TULE MUKAAN KOMPPAAMAAN!

Alaverdyan, A., Mattila, L., Peuna-Korpioja, K., Kivioja, T. & Lautamo, L. 2019. Ryhmänohjaajan opas. Kompensaatiokeinoista apua arkeen, työhön ja oppimiseen Komppaa-ryhmätoimintamallin avulla. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 271. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-541-8.

Komppaa-ryhmätoiminnasta keinoja oppimisvaikeuksien kompensoimiseen. 2023. Osallisuuden palaset; Sokra-koordinaatio. https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/komppaa-ryhmatoiminnasta-keinoja-oppimisvaikeuksien-kompensoimiseen.

Mattila, L., Lautamo, T., & Alaverdyan, A. (2020). Toimijuuden vahvistuminen Komppaa-ryhmätoiminnassa: Oppimisen vaikeuksia kompensoimalla rohkeutta toimia toisin. Kuntoutus43(2), 22–30. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.9730. 

Komppaa-hankkeen koordinointi:

Aino Alaverdyan, projektipäällikkö, aino.alaverdyan@jamk.fi, 040 194 4679

Liisa Mattila, projektiasiantuntija, liisa.mattila@jamk.fi, 040 653 2401

Kaija Peuna-Korpioja, projektiasiantuntija, kaija.peuna-korpioja@jamk.fi, 040 809 9632

Tuukka Kivioja, projektiasiantuntija, tuukka.kivioja@jamk.fi, 040 149 6077

HANKETULOSKORTTI ELY