Viestintä

KÄSIKIRJA/OPAS:

Alaverdyan, A., Mattila, L., Peuna-Korpioja, K., Kivioja, T. & Lautamo, L. 2019. Ryhmänohjaajan opas. Kompensaatiokeinoista apua arkeen, työhön ja oppimiseen Komppaa-ryhmätoimintamallin avulla. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 271. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-541-8.

VIDEOT:

TIEDOTTEET & ARTIKKELIT & JUTUT: 

Komppaa-ryhmätoiminnasta keinoja oppimisvaikeuksien kompensoimiseen. 2023. Osallisuuden palaset; Sokra-koordinaatio. https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/komppaa-ryhmatoiminnasta-keinoja-oppimisvaikeuksien-kompensoimiseen.

Mattila, L., Lautamo, T., & Alaverdyan, A. (2020). Toimijuuden vahvistuminen Komppaa-ryhmätoiminnassa: Oppimisen vaikeuksia kompensoimalla rohkeutta toimia toisin. Kuntoutus43(2), 22–30. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.97303. 

MIELIPIDEKIRJOITUKSET: 

HANKETULOSKORTTI ELY

TUTKIMUKSET & KEHITTÄMISTYÖT:

Sassi, M-K. 2020. ”Luotan enemmän omiin taitoihini” Kokemuksia Komppaa-ryhmätoiminnasta. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, toimintaterapian tutkinto-ohjelma. (päivittyy https://www.theseus.fi/

Angle, M. 2020. ”Lähdetään ettimään keinoja eikä niitä ongelmia” : Oppimisvaikeuksia omaava asiakkaana ohjauspalveluissa. Opinnäytetyö, YAMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Kehittäminen ja johtaminen tutkinto-ohjelma. 

Huttula, K. 2019. Työelämän ulkopuolella olevien monialainen palvelupolku ja -ohjaus. Tutkiva kehittämistyö Jyväskylän kuntouttavan
työtoiminnan monialaisesta yhteistyöstä. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, kuntoutuksen ohjauksen tutkinto-ohjelma.

HANKE-ESITYKSET ERI FOORUMEILLA:

Tule komppaamaan. Komppaa-aloitussemnaari. 29.5.2018. Hanke-esittely, Komppaa-ryhmätoiminta, Oppimisvaikeudet, toiminnalliset haasteet ja tukikeinot.

Kasvun ja Oppimisen tuen päivät, 23.32019., Toiminnallisilla tavoitteilla ja digitaalisilla apuvälineillä sujuvuutta aikuisen arkeen ja oppimiseen -työpaja

Toimintaterapian valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämissymposium, 4.4.2019. Arcada Helsinki, Kompensaatiokeinoista sujuvuutta aikuisen arkeen, työhön ja oppimiseen: Toimintaterapian näkökulma sosiaalisessa kuntoutuksessa –työpaja

Sosiaalityön tutkimuksen päivät, 10.5.2019, Osallisuus – totta vai tarua hanketoiminnassa? –abstrakti.

Hanketta esiteltiin englanninkielisen esityksen ja esitteen avulla seminaaripöydällä: 13th International Conference on Developmental Coordination Disorder, at the University of Jyväskylä, Finland, June 5-8, 2019.

TYP-päivät 8.-9.10.2019 Seinäjoki. Komppaa-ryhmätoimintamallin esittely. 

Kompaten eteenpäin. Komppaa-hankkeen loppuseminaari. 3.12.2019. Komppaa-ryhmätoimintamallin esittely.

TIETOSUOJA

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tieteellisen tutkimusrekisterin tietosuojaseloste