Komppaa-peli

PELIN TARKOITUS

Oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen on mahdollista löytää keinoja. Komppaa-pelin avulla saadaan kompensaatiokeinoja sellaisiin tilanteisiin, joissa oppimisvaikeus estää tai vaikeuttaa toimimista. Pelissä esitellyt keinot ovat vain pieni osa kaikista olemassa olevista apukeinoista, mutta ne toivottavasti herättävät pelaajat näkemään, että oppimisvaikeuksien tuomiin haasteisiin on mahdollista löytää ratkaisuja. Oleellista on tunnistaa omat oppimisvaikeutensa sekä työssä, arjessa ja oppimisessa ne tilanteet, joissa oppimisen haasteet näyttäytyvät.

Pelin tarkoitus on helpottaa oppimisvaikeuksiin liittyvien haasteellisten tilanteiden tunnistamista. Pelin avulla
havainnollistetaan, että nämä tilanteet ovat erilaisten apukeinojen avulla ratkaistavissa ja helpotetaan tilanteiden käsittelyä. Komppaa-pelin pelaaminen antaa tilaisuuden pohtia eri ratkaisukeinojen lisäksi omia vahvuuksia ja muilta ihmisiltä saatavaa tukea sekä niiden hyödyntämistä eri haasteellisissa tilanteissa. Oppimiseen ja arjen sujumiseen voi vaikuttaa kehittämällä ja muuttamalla omia toimintatapojaan sekä muokkaamalla ympäristöään.

Komppaa-peli on kehitetty osana toimintaterapian tutkinto-ohjelman opinnäytetyötä tarkoituksena edistää pelaajien osallisuuden ja toimijuuden tunnetta omassa arjessaan. Komppaa-pelin pelaamisen avulla halutaan lisätä kokemusta siitä, että jokaisella on
mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa.

Kehittäjät: Marjaana Häyrinen & Paula Pelttari

PELIOHJEET

Peliohjeet sisältävät ohjeet kolmeen eri tavalla pelattavaan peliin. Pelitapa on porrastettu kolmen vaikeusasteen mukaan. Muistipeli on helpoin ja yksinkertaisin pelitapa, jossa tarvitaan vain apukeino-kortit. Kaverille keinoja -pelissä haetaan apukeinoja yhteiselle hahmolle. Komppaa-lautapelissä haetaan pelaajan valitsemalle hahmolle eri apukeinoja ja sen lisäksi pohditaan hahmon vahvuuksia sekä muilta
ihmisiltä saatavaa tukea. Komppaa-pelin ohjekirja (pdf) luettavissa täällä: KOMPPAA-PELIN OHJEKIRJA

PELILAUDAN YMPÄRISTÖT

Koti: Kotiympäristössä vietämme suuren osan ajastamme. Kotiin liittyy monenlaista tekemistä ja muistettavaa. Koti voi olla kerrostalossa, rivitalossa, omakotitalossa, asuntolassa tai esimerkiksi vanhempien luona. Koteja on monia erilaisia niin kuin on ihmisiäkin, toiset tykkäävät järjestyksestä ja toiset ottavat vähän rennommin. Millaisia haasteita voi kotona tulla vastaan?

Työ/koulu: Työssä käyminen tai opiskelu kuuluvat usein arkeemme. Työtä tehdään monenlaisissa ympäristöissä; toimistoissa, sairaaloissa, ulkona ja esimerkiksi kotona. Opiskelukin voi nykyään tapahtua kotona verkkoympäristössä tai kouluissa. Minkälaisia
haasteita työ- ja opiskeluympäristöissä voi olla?

Virasto: Virastoissa asioimme virallisissa asioissa. Asiointi liittyy useimmiten rahaan ja virastoihin linkittyvät monenlaiset lomakkeet kysymyksineen. Virastoissa usein jonotetaan ja aikaa voi vierähtää suunniteltua kauemmin. Mikä virastossa mietityttää?

Vapaa-aika: Vapaa-ajalla voimme puuhailla itselle mielekkäitä asioita. Voi olla tekemättä mitään, urheilla, ulkoilla, neuloa sukkia jne. Vapaa-aikaa voi viettää ulkona tai sisätiloissa, yksin tai yhdessä muiden kanssa. Mitä haasteita vapaa-ajan ympäristöissä voi olla?

Kauppa: Kaupassakäynti kuuluu yleensä tavalliseen arkeen. Kaupasta ostamme välttämättömiä tarvikkeita kuten ruokaa, hygieniatuotteita ja vaatteita. Kauppoja on monenlaisia: pieniä, suuria, erikoisliikkeitä, hypermarketteja ja verkkokauppoja. Jollekin
kaupassakäynti voi olla välttämätön pakko, toiselle se voi olla mieluisa vapaa-ajan viettotapa. Minkälaisia haasteita kaupassa asioinnissa voi olla?

Komppaa-pelin pelilaudan voit ladata täältä: KOMPPAA-PELIN PELILAUTA

APUKEINOKORTIT

Apukeinot helpottavat selviytymistä tilanteissa, joissa oppimisvaikeudet estävät tai hankaloittavat toimimista. Jokaisessa kortissa on kuvattu yksi apukeino, joka voi soveltua useammalle hahmolle eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Komppaa-pelissä on 40 apukeinokorttia. Komppaa-pelin pelikortit voit ladata täältä: KOMPPAA-PELIKORTIT (PDF)

Kuvitus: Ina Majaniemi

Ohjekirjan kuvat: Jan-Erik Leikkari

VAHVUUSKORTIT

Vahvuuskortit voivat auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia. Ne voivat auttaa huomaamaan, missä tilanteissa näistä tunnistetuista vahvuuksista voi olla apua. Vahvuudet voivat toimia mm. apukeinoina, jotta oppimisvaikeus ei olisi este toiminnalle arjessa, työssä tai opiskelussa. Vahvuudet voivat olla persoonallisia ominaisuuksia, osaamisia, valmiuksia tai selviytymiskeinoja, joita jokainen voi myös itse kehittää tai vahvistaa erilaisilla menetelmillä. Korteista löytyykin myös keinoja vahvuuksien kehittämiseen.

Korteista voidaan printata itselle sopivat kortit ja tuunata ne mieleiseksi. Voit esimerkiksi liimata vahvuustekstin värikkäälle kartongille. Toiselle puolelle kartonkia voit liimata aiheeseen sopivan kuvan, esim. etsimällä sellaisen aikakausilehdestä, printtaamalla itseotetun kuvan tai koristelemalla kortin piirroksin. Kortit voidaan tallentaa myös sähköisessä muodossa hyödynnettäviksi. Komppaa-pelin vahvuuskortit voit ladata täältä: VAHVUUSKORTIT.

Kehittäjä: Minna Sassi

Mahtavia pelihetkiä!