arvot

Pohjalaisnuorten elämää, toiveita ja suunnitelmia

Johanna Leponiemi-Sandvik Artikkelissa vertaillaan kahden pohjalaiskunnan nuorten jatko-opintosuunnitelmia ja selvitetään, kuinka paljon asuinpaikkakunnan henkinen ilmapiiri vaikuttaa nuorten elämänasenteisiin, arvoihin ja...