Vertaismentorointi, osaamisen kehittämisen menetelmä

Outi Penkkala Vertaismentorointi eli verme on osaamisen kehittämisen menetelmä, jossa kokeneet ja aloittelevat työntekijät jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan pienryhmässä. Tavoitteena on tukea työssä oppimista ja työhyvinvointia. Vermessä pyritään tietoisesti yhdistämään arkielämässä ja työssä tapahtuvaa oppimista formaaliin eli muodolliseen koulutukseen. Vermen vahvuus perustuu havaintoon, että osaamisesta suuri osa on ns. hiljaista tietoa. Verme perustuu tämän sanattoman…

Jatka lukemista