Kirjoitusohjeet

Tervetuloa kirjoittamaan blogia OsKu-verkoston yhteiseen blogiin. Ennen tekstin lähettämistä, tutustuthan blogin periaatteisiin ja kirjoitusohjeisiin. Blogin toimituskunta on laatinut nämä kirjoitusohjeet JAMKin blogiohjeiden pohjalta soveltaen Turbinaattori -blogin kirjoitusohjeita.  

Toimituskunnan muodostavat Pikkarainen Aila (puheenjohtaja, JAMK), Lähteenmäki Marja-Leena (TAMK), Merja Sallinen (SAMK), Sihvonen Sanna (JAMK) ja Villanen Oskari (blogiavustaja, JAMK).

Mikä on OIVALLUKSIA KUNTOUTUKSESTA-blogi?

Tämä blogi on valtakunnallisen OsKu-verkoston yhteinen blogi, jossa julkaistaan kuntoutuksen nykytilaan, tulevaisuuteen, koulutukseen ja osaamiseen sekä TKI-toimintaan liittyviä blogikirjoituksia. Tekstejä otetaan vastaan OsKu-verkoston kaikilta toimijoilta ja heidän yhteistyöverkostoiltaan. Blogin ylläpitäjänä toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Blogin löydät osoitteesta: https://blogit.jamk.fi/oivalluksiakuntoutuksesta/

Mitä blogissa julkaistaan?

Blogissa julkaistaan asiantuntijatekstejä, joiden tulee tuottaa uutta tietoa ja olla luonteeltaan objektiivisia. Tekstiä ei ole myöskään raportoitu aiemmin muussa tiedonkeruussa. Lisäksi tekstiin tulee sisällyttää luotettavia viitteitä (vähintään kaksi) ja lähdeluettelo.

Julkaisun hyväksymisestä viralliseksi, julkaisupisteeksi oikeuttavaksi julkaisuksi ei päätä blogin toimituskunta, vaan se arvioidaan ministeriön ohjeiden mukaisesti.

Vinkkejä kirjoittamiseen

Valitse yksi aihe ja pääväite. Mikä yksi asia blogitekstistäsi pitäisi jäädä mieleen? Syvenny vain yhteen aiheeseen, johon haluat lukijasi perehdyttää. Mahdolliset rönsyt voit säästää tuleviin teksteihin.

Valitse avainsana(t). Digiviestinnässä kohderyhmälle tutut avainsanat parantavat löydettävyyttä. Nosta tekstisi tärkein avainsana ainakin otsikkoon ja näkyviin myös tekstissä.

Avainsanoilla voidaan myös ryhmitellä blogin sisältöjä. Käytä avainkäsitteiden määrittämisessä: https://finto.fi/yso/fi/index. Tältä pohjalta kuvaa avainkäsitteet (3–4) tekstisi loppuun, jotta ne voidaan määritellä blogitekstisi yhteyteen. HUOM. oman organisaatiosi nimi helpottaa ko. blogitekstien löytämistä.

Uskalla tiivistää. Blogitekstille ei ole yhtä oikeaa mittaa tai sanamäärää, mutta verkossa lukijan keskittymiskyky on rajattu. Yleensä suositeltu maksimipituus on noin 500 sanaa. Voit tarjota myös pitempiä tekstejä, jos aihe ja sen taustoittaminen ja eri näkökulmat sitä edellyttävät.

Muista houkutteleva otsikointi, aloitus ja sujuva rakenne. Usein blogista näkee vain otsikon sekä tekstin alkusanat. Mikä houkuttelisi jatkamaan lukemista? Käytä myös väliotsikoita, lyhyitä kappaleita ja listoja rytmittämään lukemista.

Innosta ja osallista. Teksti voi sisältää kysymyksiä tai kehotuksia. Blogikirjoitus saa herättää keskustelua.

Muista oikeinkirjoitus ja viitteet sekä lähdemerkinnät. Lue ja tarkasta teksti ennen kuin lähetät se toimituskunnalle. Lähetettävän tekstin on oltava jo lähtökohtaisesti julkaisukelpoista. Blogin välilehdeltä löydät erillisen ohjeet viittaus- ja lähdemerkintöihin. Käytä korkeintaan 2-10 keskeisintä lähdettä.

Vinkkejä kuviin

  • Valitse blogitekstiisi sopiva pääkuva. Tekstin oheen tarvitaan pääkuva, joka on joko suoraan aihetta kuvaava tai koristeellisempi elementti. Kuva nousee esiin mm. blogin etusivulla sekä somenostoissa. Itse otettujen kuvien lisäksi voit hyödyntää ilmaisia kuvapankkeja ja omia kuviasi. Muista myös kuvien lähdemerkinnät ja varmista kuvan käyttöoikeus!
  • Avaa muu kuvitus ja graafit. Mikäli haluat tekstin joukkoon kuvia tai esimerkiksi faktoja havainnollistavia graafeja, merkkaa kuvan käyttöpaikka tekstitiedostoosi ja selitä kuvan sisältö lyhyesti.
  • Huomioi myös saavutettavuusvaatimukset ja saavutettavuus verkossa. Esim. Graafeissa kontrastin on oltava riittävä ja samat tiedot kerrottava myös tekstimuodossa.
  • Lähetä kuvat aina erillisinä tiedostoina. Liitä kuvamateriaali alkuperäisenä tiedostona samaan viestiin, jossa lähetät blogitekstisi toimituskunnalle.
  • Noudathan myös saavutettavuusohjeita, tarkemmin https://www.saavutettavasti.fi/

Kirjoittajatiedot

Nosta kirjoittajien tiedot ja asiantuntijuus näkyviin!

Kirjoittajatiedot lisätään aina blogin alkuun. Tiedot kaikista kirjoittajista muotoillaan samalla tavalla – lyhyen muotoilun lisäksi voit(te) käyttää myös pidempiä esittelyjä.

Lisää blogitekstin alkuun aina vähintään kaikkien kirjoittajien perustiedot:

Nimi

Titteli, organisaatio

Voit halutessasi sisällyttää kirjoittajatietoihin myös linkin ammatilliseen profiiliisi esim. LinkedInissä, esittelysi, jossa kerrot osaamisestasi 2–3 lauseella.

Projektin tiedot

Liittyykö kirjoituksesi projektiin? Tuo esiin virallinen nimi, lyhenne ja mainitse myös rahoittaja.

Oikeassa asiayhteydessä projektiin kannattaa viitata jo tekstissä. Blogin kiinnostavuuden kannalta voi kuitenkin olla hyvä laittaa projektin tekninen tieto vasta kirjoituksen loppuun.

Mikäli projektista kirjoitetaan useita blogitekstejä eri henkilöiden toimesta, on tärkeää, etteivät tekstit ole samansisältöisiä tai ajoitu kaikki samaan julkaisuhetkeen. Rakenna ennemmin toisiaan täydentävä sisältösarja.

Projekteihin liittyvissä julkaisuissa lisätään loppuun aina tiivistelmä. Sisällytä tiivistelmään: Projektin nimi ja lyhenne, toteutusaika, rahoittaja, projektin tavoite, toteuttajat + paikallinen rahoittaja ja linkki nettisivuille.

Julkaisuprosessi 1/2: Tekstin viilaus

Toimita teksti (.doc/docx) mahdollisine kuvineen toimituskunnan kaikille jäsenille sähköpostilla: aila.pikkarainen@jamk.fi, marja-leena.lahteenmaki@tuni.fi, oskari.villanen@jamk.fi, suvi.ylanen@jamk.fi , sanna.sihvonen@jamk.fi, merja.sallinen@samk.fi

Toimituskunta pyrkii käsittelemään lähetetyt tekstit kahden – kolmen viikon kuluessa. Vähintään kaksi toimituskunnan jäsentä lukee ja kommentoi tekstisi.

Varaudu kommentti- ja viilauskierrokseen. Lähtökohtaisesti tekstin on oltava julkaisukelpoista sen saapuessa toimituskunnalle, mutta saat kommentteja ja ehdotuksia tekstin viimeistelyn tueksi. Toimituskunta lähettää sähköpostia, kun kommenttiversio on työstettävissäsi.

Toimituskunta kiinnittää huomiota erityisesti tekstin ymmärrettävyyteen lukijalle sekä ohjeistusten mukaisiin muotoiluihin. Lisäksi se korjaa huomaamiaan pieniä kirjoitusvirheitä. Otathan siis rakentavan palautteen vastaan, tavoitteena on yhdessä tehdä tekstistä entistä parempaa!

Julkaisuprosessi 2/2: Julkaisu ja jakelu

Blogitekstin julkaisu ja markkinointi OsKu-verkoston kanavissa

Toimituskunta julkaisee blogin: https://blogit.jamk.fi/oivalluksiakuntoutuksesta -alustalla ja ilmoittaa julkaisusta kirjoittajille.

Sisällön jakelussa hyödynnetään sopivia kunkin ammattikorkeakoulun some-kanavia. Nykykäytänteen mukaan kirjoittajat myös mielellään ”tägätään” somekanavissa (esim. LinkedIn, Twitter). Blogit nousevat esille myös intrassa ja jamk.fi -nettisivulla.

Blogitekstin markkinointi omissa kanavissa

Jaa julkaistua blogia edelleen omissa someprofiileissasi! Liitä mukaan suora linkki blogitekstiin ja lyhyt houkutteleva nosto, miksi blogin aihe on kiinnostava ja koko teksti kannattaa lukea. Voit myös tägätä mukaan kirjoittajakollegat tai muut tärkeät osapuolet. Hyödynnä oleellisia avainsanoja myös somesisällöissä. Esim. #kuntoutus #hyvinvointi

JUSTUS – julkaisujen tallennuspalvelu

Muista ilmoittaa julkaistu teksti julkaisutietojen tallennuspalvelu JUSTUS-palvelussa. (luokka E ja E1)