Oivalluksia kuntoutuksesta

Valtakunnallisen OsKu-verkoston blogi

Tämä blogi on valtakunnallisen Kuntoutusalan osaamiskeskittymän, OsKu-verkoston yhteinen blogi, jossa julkaistiin kuntoutuksen nykytilaan, tulevaisuuteen, koulutukseen ja osaamiseen, sekä TKI-toimintaan liittyviä blogikirjoituksia. Tekstejä otettiin vastaan OsKu-verkoston kaikilta toimijoilta ja heidän yhteistyöverkostoltaan.
21.8.2023 Toimituskunta OsKu

OsKu-blogin julkaisutoiminta päättyy 31.8.2023

21.8.2023 Toimituskunta OsKu
Yleinen

Kiitämme lämpimästi blogimme lukijoita, artikkelien kirjoittajia ja kommentoijia kuluneesta 2,5 vuodesta. Vaikka blogialusta sulkeutuu, voitte lukea kaikkia aikaisempia tämän blogin artikkeleita aina vuoden 2028 loppuun saakka. Muistakaa ottaa kiinnostavat artikkelit, kuviot ja lähteet talteen, tarpeen mukaan. Syynä nykyisen blogin päättymiselle on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tapahtuva blogitoiminnan uudistaminen. Samalla kaikille tiedoksi, että OsKu-verkoston toiminta ja kirjoitusten julkaiseminen […]

4.6.2023 Toimituskunta OsKu

The ENPHE Spring Seminar 2023 – News from the seminar

4.6.2023 Toimituskunta OsKu
Yleinen

Introduction The European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) defines itself as ”The leading Knowledge Forum in Physiotherapy Higher Education in Europe. Home for Educators, Students and Professionals”. Central to the work of ENPHE is the collaboration between different universities and universities of applied sciences in Europe, promoting the harmonized teaching of physiotherapy and […]

26.5.2023 Toimituskunta OsKu

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet ja mahdollisuudet

26.5.2023 Toimituskunta OsKu
Yleinen

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista.

15.5.2023 Toimituskunta OsKu

Yhteisöllinen korkeakoulu opiskelukyvyn vahvistajana

15.5.2023 Toimituskunta OsKu
Yleinen

Hyvinvoiva korkeakouluyhteisö edistää opiskelijoidensa opiskelukykyä ja tarjoaa kokemuksia yhteisöön kuulumisesta.

6.4.2023 Toimituskunta OsKu

Seksuaalisuuden huomioonottaminen kuntoutuksessa

6.4.2023 Toimituskunta OsKu
Yleinen

Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia, joten ne koskevat meitä kaikkia ja meillä kaikilla on velvollisuus kunnioittaa niitä.

21.2.2023 Toimituskunta OsKu

Koulutuksen antamat valmiudet – jäikö jotain puuttumaan? (artikkelisarja, nro 5)

21.2.2023 Toimituskunta OsKu
Yleinen

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tuottaa osaamista työelämän tarpeisiin. Opiskelijoiden osaamista määrittelevät opintojaksokohtaiset tavoitteet.

2.2.2023 Toimituskunta OsKu

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja työelämässä toimivien kuntoutusalan alumnien välillä (artikkelisarja, nro 4)

2.2.2023 Toimituskunta OsKu
Yleinen

Blogisarjan Kuntoutuksen ammattilaisten urapolkuja neljännessä artikkelissa kuvataan äskettäin valmistuneiden kuntoutusalan ammattilaisten (n=29) kokemuksia ja toiveita ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

1.2.2023 Toimituskunta OsKu

Näkymiä kuntoutuksen uralla etenemiseen (artikkelisarja, nro 3)

1.2.2023 Toimituskunta OsKu
Yleinen

Työn murros muovaa työuria. Aiempien sukupolvien vakaista työurista poiketen urapolut sisältävät vaihtelevia työtehtäviä, työnteon muotoja, jatkuvaa uuden oppimista ja mahdollisesti ihan toiselle alalle siirtymistä.

23.1.2023 Toimituskunta OsKu

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen uran alussa  (artikkelisarja, nro 2)

23.1.2023 Toimituskunta OsKu
Yleinen

Blogisarjan Kuntoutusalan ammattilaisten urapolut-artikkelisarjan toisessa artikkelissa kuvataan urapolkunsa alussa olevien kuntoutuksen ammattilaisten työelämän aikaista osaamisen kehittämistä. Tietoa aiheesta kerättiin seuraavien kysymyksen avulla:  Haastatteluista (n=29) nousi vahvasti esille jatkokouluttautumisen tarve heti valmistumisen jälkeen. Useat haastatellut ammattilaiset olivat pohtineet tarkkaan urasuunnitelmaansa ja sitä tukevia koulutuksia. Lähtökohtaisesti työnantajien koettiin tukevan kouluttautumista hyvin, ja tietoa eri koulutuksista oli helposti […]

22.1.2023 Toimituskunta OsKu

Kuntoutusalan asiantuntijoiden urapolut – viisiosainen artikkelisarja käynnistyy (artikkelisarja, nro 1) 

22.1.2023 Toimituskunta OsKu
Yleinen

Johdanto Tämä artikkeli käynnistää viiden artikkelin sarjan nimeltään Kuntoutusalan ammattilaisten urapolut (jatkossa urapolkukartoitus). Artikkelit perustuvat kuntoutuksen osaamiskeskittymän (OsKu) jatkuvan oppimisen alaryhmän toteuttamaan haastattelututkimukseen kevään 2022 ja syksyn 2022 aikana. Kartoituksen tavoitteena oli kartoittaa työuransa alkuvaiheessa olleiden kuntoutusalan asiantuntijoiden käsityksiä ja kokemuksia omasta osaamisestaan, jatkokoulutustarpeistaan ja urasuunnitelmistaan sekä työelämän ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön mahdollisuuksista.    Tässä […]