OsKu-blogin julkaisutoiminta päättyy 31.8.2023

Kiitämme lämpimästi blogimme lukijoita, artikkelien kirjoittajia ja kommentoijia kuluneesta 2,5 vuodesta. Vaikka blogialusta sulkeutuu, voitte lukea kaikkia aikaisempia tämän blogin artikkeleita aina vuoden 2028 loppuun saakka. Muistakaa ottaa kiinnostavat artikkelit, kuviot ja lähteet talteen, tarpeen mukaan.

Syynä nykyisen blogin päättymiselle on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tapahtuva blogitoiminnan uudistaminen. Samalla kaikille tiedoksi, että OsKu-verkoston toiminta ja kirjoitusten julkaiseminen tulee jatkumaan myöhemmin ilmoitettavassa muodossa. Seuratkaa siis viestintää uusista some-kanavista.

Viimeinen toimituskunnan kokous pidettiin perjantaina 18.8.2023. Samalla teimme yhteenvetoa blogin toiminnasta. Voimme iloksemme todeta, että yhteiskirjoittaminen lisääntyi niin moniammatillisesti kuin amkien kesken. Samalla blogitekstien kirjoittamista opeteltiin suhteessa tieteelliseen ja ammatilliseen kirjoittamiseen.

Lisäksi saimme julkaistua OsKu-verkoston työryhmien selvityksiä sekä koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Blogi on toiminut kanavana, josta amk- ja yamk-opiskelijat saattoivat löytää ajankohtaista kuntoutustietoa. Eri organisaatioiden kirjoittajia kutsuttiin myös kirjoittajiksi.

Lopuksi haluan kiittää lämpimästi koko toimituskuntaa aktiivisesta ja kollegiaalisesta yhteistyöstä!

Iloista syksyä alkua kaikille !

Aila Pikkarainen

Osku-blogin toimituskunnan puheenjohtaja