Yleinen

OsKu-blogin julkaisutoiminta päättyy 31.8.2023

Kiitämme lämpimästi blogimme lukijoita, artikkelien kirjoittajia ja kommentoijia kuluneesta 2,5 vuodesta. Vaikka blogialusta sulkeutuu, voitte lukea kaikkia aikaisempia tämän blogin...

The ENPHE Spring Seminar 2023 – News from the seminar

Introduction The European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) defines itself as ”The leading Knowledge Forum in Physiotherapy Higher...

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet ja mahdollisuudet

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista.

Yhteisöllinen korkeakoulu opiskelukyvyn vahvistajana

Hyvinvoiva korkeakouluyhteisö edistää opiskelijoidensa opiskelukykyä ja tarjoaa kokemuksia yhteisöön kuulumisesta.

Seksuaalisuuden huomioonottaminen kuntoutuksessa

Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia, joten ne koskevat meitä kaikkia ja meillä kaikilla on velvollisuus kunnioittaa niitä.

Koulutuksen antamat valmiudet – jäikö jotain puuttumaan? (artikkelisarja, nro 5)

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tuottaa osaamista työelämän tarpeisiin. Opiskelijoiden osaamista määrittelevät opintojaksokohtaiset tavoitteet.

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja työelämässä toimivien kuntoutusalan alumnien välillä (artikkelisarja, nro 4)

Blogisarjan Kuntoutuksen ammattilaisten urapolkuja neljännessä artikkelissa kuvataan äskettäin valmistuneiden kuntoutusalan ammattilaisten (n=29) kokemuksia ja toiveita ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Näkymiä kuntoutuksen uralla etenemiseen (artikkelisarja, nro 3)

Työn murros muovaa työuria. Aiempien sukupolvien vakaista työurista poiketen urapolut sisältävät vaihtelevia työtehtäviä, työnteon muotoja, jatkuvaa uuden oppimista ja mahdollisesti...

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen uran alussa  (artikkelisarja, nro 2)

Blogisarjan Kuntoutusalan ammattilaisten urapolut-artikkelisarjan toisessa artikkelissa kuvataan urapolkunsa alussa olevien kuntoutuksen ammattilaisten työelämän aikaista osaamisen kehittämistä. Tietoa aiheesta kerättiin seuraavien...

Kuntoutusalan asiantuntijoiden urapolut – viisiosainen artikkelisarja käynnistyy (artikkelisarja, nro 1) 

Johdanto Tämä artikkeli käynnistää viiden artikkelin sarjan nimeltään Kuntoutusalan ammattilaisten urapolut (jatkossa urapolkukartoitus). Artikkelit perustuvat kuntoutuksen osaamiskeskittymän (OsKu) jatkuvan oppimisen...