Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet ja mahdollisuudet

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista.