Tag Archives: Koordinaatti

Koordinaatti kehittää tieto- ja neuvontapalveluita nuorille

Header_8_2013_matala

KoordinaattiNuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotoimialan valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Vuonna 2006 perustettu kehittämiskeskus toimii osana Oulun kaupungin nuorisopalveluita. Keskuksen tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Laadukkailla palveluilla edistetään osaltaan nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Koordinaatti on asiantuntija- ja tukipalvelu. Palveluilla tuetaan kuntia ja järjestöjä löytämään sopivimmat ratkaisut nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottamiseksi niin, että nuoret huomioidaan erityisesti palveluiden suunnittelijoina, toteuttajina ja arvioijina. Toiminnallaan Koordinaatti luo edellytyksiä nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallisen palveluverkoston aktiiviselle kehittymiselle. Verkosto koostuu kunnissa ja järjestöissä toimivista nuorisoalan ammattilaisista. Palveluverkosto mahdollistaa tietotaidon ja hyvien käytänteiden jakamisen.

Read More »