Opin ovi -kanava

18.12.2014 Jaakko Rousu

Opin tie aukeaa musiikkivideolla

18.12.2014 Jaakko Rousu
Musiikki Videot

Opin ovet, ne sulle avautuu… Kaikkea Opin ovissa nähtyä, tehtyä ja koettua voi muistella vielä kerran tämän musiikkivideon avulla. Videon ovat käsikirjoittaneet Auli Ryhänen, Anna-Kaisa Tiihonen ja Jaakko Rousu. Kappaleen on säveltänyt ja esittää Adrian Saksi. Sanoitukset ovat Auli Ryhäsen käsialaa. Kuvauksesta vastaa Jani Pyykkönen, animaatioista ja editoinnista Martti Hänninen.

18.12.2014 Jaakko Rousu

Aikuisohjauksen kehittäminen maalisuoralla – Koordinaatioprojekteja tarvitaan jatkossakin

18.12.2014 Jaakko Rousu
Uutiskirje 10/2014 Uutiskirjeet 2014 Videot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin taival päättyy tämän vuoden loppuun. Projektin tehtävänä on ollut tukea muita Opin ovia sekä levittää ja koota yhteen niiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä. On syntynyt Opinovi.fi-sivusto, verkostovalmennukset, Opin ovi -klinikat ja tämän vuoden aikana toteutettu Opin ovi -kiertuekin. Yksi asia on käynyt selväksi – iso kehittämisohjelma tarvitsee koordinoivan projektin. Koordinaatioprojektin resurssista on ollut […]

18.12.2014 Jaakko Rousu

ELO-opas, konsultaatioita ja vertaistukea elinikäisen ohjauksen kehittämiseen

18.12.2014 Jaakko Rousu
Uutiskirje 10/2014 Uutiskirjeet 2014 Videot

LAITURI-projekti on ollut osa Jyväskylän seudun panosta Opin ovi -hankeperheeseen vuodesta 2010 alkaen. Nyt projekti  lopettelee toimintaansa, mutta työ verkostoyhteistyön kehittämiseksi jatkuu monin tavoin. Hankkeessa saatuja oppeja ja toimintatapoja siirtyy muun muassa emo-organisaationa toimineeseen Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmiaan, joka jatkaa toimintaansa vuoden 2015 alusta osana ELY-keskusten ja TE-toimistojen uutta KEHA-keskusta. Projektissa on työskennelty pääasiassa alueellisten […]

18.12.2014 Jaakko Rousu

Nuoriso ohjauksen valokeilaan – KOHTAAMO-hanke käyntiin

18.12.2014 Jaakko Rousu
Uutiskirje 10/2014 Uutiskirjeet 2014

Nuorisotakuun toteuttaminen, nuorison työllisyyden parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat ytimessä uudessa KOHTAAMO-hankkeessa. KOHTAAMO on osa työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää ESR-toimenpidekokonaisuutta ja projektipäällikkö Katariina Soanjärven uusi työsarka Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Hankkeen anatomia – Mitä tavoitellaan? Kohtaamo on koordinaatiohanke. Sen piirissä: kehitetään nuorten alle 30-vuotiaiden Ohjaamo-palvelun mallia kehitetään nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen verkkopalvelu. Ohjaamot puolestaan ovat: monialaisia, […]

18.12.2014 Jaakko Rousu

Utvecklingen av vuxenhandledning på slutrakan – Koordinationsprojekt behövs också i framtiden

18.12.2014 Jaakko Rousu
Material på svenska Uutiskirje 10/2014 Uutiskirjeet 2014

Färden för vuxenhandledningens koordinationsprojekt avslutas i slutet av detta år. Projektets uppgift har varit att stöda andra Läroportar samt sprida och samla ihop deras resultat och god praxis. Opinovi.fi-webbsidan, nätverkshandledning, Läroport-klinikerna och Läroport-turnén som genomfördes under detta år har kommit till. En sak har blivit klar – ett omfattande utvecklingsprogram behöver ett koordinerande projekt. Resurserna […]

17.12.2014 Jaakko Rousu

LAITURI-projekti monessa mukana

17.12.2014 Jaakko Rousu
Haastattelut Videot

LAITURI-projektin projektipäällikkö Ari Hyyryläinen ja kehittämisasiantuntija Antti Laitinen muistelevat vaiheita projektin matkan varrelta: mitä kaikkea on saatu aikaan ja minkälaisia sudenkuoppia tuli vuosien varrella vastaan?

17.12.2014 Jaakko Rousu

Opin ovia koordinoimassa

17.12.2014 Jaakko Rousu
Haastattelut Videot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin videoesittelyssä projektipäällikkö Auli Ryhänen sekä projektisuunnittelijat Jaakko Rousu ja Anna-Kaisa Tiihonen kertovat Opin ovien koordinoinnin käytännön haasteista ja saavutuksista.

26.11.2014 Jaakko Rousu

ELY-centralen vid Nylands Läroport förstärkte regionens nätverk

26.11.2014 Jaakko Rousu
Material på svenska Uutiskirje 09/2014 Uutiskirjeet 2014

Med Läroport-projektet vill ELY-centralen i Nyland förstärka verksamheten och samarbetet gällande regionens nätverk för informations-, rådgivnings- och handledningstjänster (nätverket för TNO-tjänsterna), stärka experternas handledningskunskap vid TE-centralerna samt sätta igång koordineringen av livslång handledning (ELO) i regionen. Regionens TNO-nätverk och samarbete låg i spillror före Läroport-projekten. Nylands olika Läroport-projekt har samlat ihop nätverkshelheter på området med […]

26.11.2014 Jaakko Rousu

AMK-tutkimuspäivillä pohdittiin monimuotoisuuden haasteita

26.11.2014 Jaakko Rousu
Uutiskirje 09/2014 Uutiskirjeet 2014 Verkostot

Vuoden 2014 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät järjestettiin Jyväskylässä 6.-7.11.2014. ja myös ELO-verkkolehti sekä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin verkostovalmennus olivat päivillä esillä. Verkkolehti oli päivien posteriseinällä ja valmennukset round table -esityksessä teemalla ”Verkostot toiminnan kehittämisen mahdollistajana”. Kilpailevat päämäärät ammatillisessa koulutuksessa Ensimmäisenä päivänä brittiläisen Sheffieldin yliopiston professori Kathryn Ecclestone puhui ammatillisen koulutuksen kilpailevista päämääristä ja niiden vaikutuksista opetussuunnitelmiin, […]

26.11.2014 Jaakko Rousu

Lapissa puhalletaan yhteen hiileen

26.11.2014 Jaakko Rousu
Projektien esittelyt Uutiskirje 09/2014 Uutiskirjeet 2014 Verkostot Videot

Menestyjäksi Lapissa -hankkeessa tähdätään asiakaslähtöiseen palveluosaamiseen. Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (Lapin TNO-palvelut) muodostuu verkostosta, johon kuuluu yli 160 jäsentä useista organisaatioista Lapin alueella. Yhteistyöverkostossa on mukana kaikki aikuiskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot. Menestyjäksi Lapissa -projekti toteuttaa Lapin maakunnallisen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategian mukaisia toimenpiteitä. Hankkeen kohderyhmää ovat TNO-työtä tekevät henkilöt opetus-, työ- ja […]