Nuoriso ohjauksen valokeilaan – KOHTAAMO-hanke käyntiin

Header_10_2014_matala

Nuorisotakuun toteuttaminen, nuorison työllisyyden parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat ytimessä uudessa KOHTAAMO-hankkeessa. KOHTAAMO on osa työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää ESR-toimenpidekokonaisuutta ja projektipäällikkö Katariina Soanjärven uusi työsarka Keski-Suomen ELY-keskuksessa.

Hankkeen anatomia – Mitä tavoitellaan?

KOHTAAMOn projektipäällikkö Katariina Soanjärvi.
KOHTAAMOn projektipäällikkö Katariina Soanjärvi.

Kohtaamo on koordinaatiohanke. Sen piirissä:

  1. kehitetään nuorten alle 30-vuotiaiden Ohjaamo-palvelun mallia
  2. kehitetään nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen verkkopalvelu.

Ohjaamot puolestaan ovat:

  • monialaisia, matalan kynnyksen palvelukokonaisuuksia. Niissä on saatavilla nuorille keskeisten koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palveluiden ohjausta
  • Ohjaamoja on aluksi syntymässä suurimpiin kuntakokeilukaupunkeihin
  • Ohjaamo-pilotit aloittavat hankerahoituksella, tavoite on juurruttaa pysyväksi toiminnaksi
  • Käynnistyvät 1.3.2015. Nuoret itse, kolmas sektori ja yritykset mukana toimijoina.

Projektipäällikkönä Kati – Kuka olet, mistä tulet?

”Olen Katariina Soanjärvi, myös Katina tunnettu. Tulen nuorisotyön ja nuorten kanssa tehtävän työn maailmasta. Työkokemukseni alkoi kertyä nuorisotyön käytännön töissä, mistä olen siirtynyt kouluttajaksi sekä tutkimus- ja kehittämistyön tekijäksi. Hankkeeseen tulen Humanistisen ammattikorkeakoulun, Humakin, yhteisöpedagogikoulutuksen vetotehtävistä”.

Kohtaamon projektiryhmään kuuluvat kaksi suunnittelijaa aloittavat työnsä tammikuussa. Nettiohjauksen suunnittelijan rekrytointi alkaa myös pian. Tiedottajana toimi Merja Tiittanen.

Miten Kohtaamo ja elinikäinen ohjaaminen kohtaavat?

”Ihmisen koko elämän kannalta nuoruus on hyvin herkkä vaihe. Sama pätee tämän elämänvaiheen ohjaukseen. Aikuistumisen haltuun ottaminen käy toisilta helpommin, osalla se pitkittyy ja samalla haetaan paikkaa yhteiskunnan jäsenenä, tehdään koulutus- ja uravalintoja ensimmäistä kertaa ja haetaan ensimmäisiä kokemuksia työelämästä. Ohjaamisella on siinä iso tehtävä”, muistuttaa Kati.

Opin ovi on prosessina jo pehmentänyt ohjaamisen maaperää ja antaa hyvää taustaa. Uudella ohjelmakaudella ohjausosaamisen kehittämistä jatketaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoiman hankkeen kanssa yhteistyössä.

”Nuoria on hyvä katsoa tässä hankkeessa heidän vahvuuksiensa pohjalta. On nähtävä ohjauksen ongelmat, muttei rakenneta palveluja ongelmalähtöisesti vaan nuorista toimijoista ja heidän tarpeistaan käsin. Siinä luodaan elinikäisiä eväitä”, on projektin vetäjän vahva visio.

Lisätietoja Kohtaamosta ja Ohjaamoista löydät täältä.

Merja Tiittanen