ELO-opas, konsultaatioita ja vertaistukea elinikäisen ohjauksen kehittämiseen

Header_10_2014_matala

LAITURI-projekti on ollut osa Jyväskylän seudun panosta Opin ovi -hankeperheeseen vuodesta 2010 alkaen. Nyt projekti  lopettelee toimintaansa, mutta työ verkostoyhteistyön kehittämiseksi jatkuu monin tavoin. Hankkeessa saatuja oppeja ja toimintatapoja siirtyy muun muassa emo-organisaationa toimineeseen Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmiaan, joka jatkaa toimintaansa vuoden 2015 alusta osana ELY-keskusten ja TE-toimistojen uutta KEHA-keskusta.

Projektissa on työskennelty pääasiassa alueellisten Opin ovi –hankkeiden ja alueellisten ELO-ryhmien sekä niiden verkostojen kanssa, kolmen päätoimisen tekijän voimin.

Hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä

Hallinnon rajat ylittävä yhteistyö on ollut tärkeä tavoite koko hankkeen ajan. Erityisesti työ- ja elinkeinohallinnon ja opetushallinnon yhteistyötä on haluttu parantaa eri tasoilla, jotta tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut sujuisivat asiakkaiden kannalta mahdollisimman joustavasti ja laadukkaasti. Alkuvaiheessa LAITURI tuki alueellisia Opin ovi -hankkeita, ja paljon panostettiin mm. teematyöryhmiin, joihin kokoontui projektien väkeä ja myös muita ohjaustoimijoita alueiden verkostoista varsin laajasti. Kehittämisteemoja oli kolme: monikulttuurisuus ohjauksessa, erityistä tukea tarvitsevien ohjaus sekä työelämäyhteistyön toteutuksen erilaiset muodot osana ohjauspalveluja.

Vuodesta 2012 alkaen tärkeäksi kohderyhmäksi nousivat ELY-keskukset ja niiden yhteyteen perustetut ELO-ryhmät, elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmät. Ryhmien käynnistymisvaiheissa oltiin mukana, ja mm. alueelliset toimintasuunnitelmien laatimista ohjauspalvelujen koordinointiin tuettiin konsultaatioin.  Nuorisotakuun toteutusta edesautettiin järjestämällä vertaisfoorumeja koskien eri alueilla syntyneitä hyviä käytäntöjä.

LAITURI tavoitti toiminnallaan – ja aluksi myös kartoitti – kaikkien 15 ELY-keskuksen keskeiset TNO-toimijat ja saattoi heidät yhteen käymään keskustelua ja linjaamaan elinikäisen ohjauksen alueellista kehittämistyötä.  Myös elinikäisen ohjauksen käsite sai  yhteistä sisältöä ja merkitystä tapaamisissa, jotka toteutettiin kahdesti vuodessa yhteistyössä Salmian kanssa. Koulutuspäivien muodossa toteutetut tilaisuudet jatkuvat myös projektin jälkeen.

Elo-opas ja valmennusohjelma ELO-ryhmille

LAITURI-projektin kehittämisasiantuntija Antti Laitinen, projektikoordinaattori Sirpa Nykänen (vas.) ja kehittämisasiantuntija Mervi Sirviö.
LAITURI-projektin kehittämisasiantuntija Antti Laitinen, projektikoordinaattori Sirpa Nykänen (keskellä) ja kehittämisasiantuntija Mervi Sirviö.

Näkyvimpänä ja konkreettisimpana tuloksena projekti tuotti alueellisille ELO-ryhmille suunnatun Elinikäisen ohjauksen oppaan (elo-opas.fi). Sen  tarkoituksena on tarjota kokonaiskuva ja esimerkkejä elinikäisestä  ohjauksesta, erityisesti yhteistyöstä siinä, niin tavoitteen ja strategioiden näkökulmasta kuin kehittämistyön käytännöistä.  Oppaan tieto on hyödynnettävissä monialaisissa verkostoissa tai niitä koordinoivilla tahoilla, joissa keskitytään eri-ikäisten ohjaukseen. Opas tarjoaa ryhmien työskentelylle avauksia myös ELO-toiminnan  ja ohjauksen laadun tarkasteluun.

Kehittämistyön jatkuvuutta ja osaltaan myös laaditun oppaan hyödyntämistä tukemaan LAITURI tuotti suunnitelman ELO-ryhmille suunnatusta valmennusohjelmasta.  Se, samoin kuin muutkin projektissa tehdyt mallinnukset ja opit, on saatettu valtakunnallisen ELO-ryhmän käyttöön jatkotoimia varten.

Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen (VOKES) kanssa tehdyn yhteistyön myötä ohjauksen kehittäjien käyttöön jää verkkoalusta tiedonvaihtoon ja muuhun vertaistyöskentelyyn. Myös Salmiaan jää luonnollisesti tietoa ja verkostoja neljän vuoden yhteistyön pohjalta.

Elinikäisen ohjauksen merkitys on tänään suurempi kuin ehkä milloinkaan aiemmin, koska toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset –  ja myös rakenteelliset ja lainsäädännölliset muutokset  – vaikuttavat muun muassa työelämään ja opiskeluun sijoittumiseen. Ohjauksen laajalla kentällä tarvitaan laadukkaita moniammatillisia ja -hallinnollisia palvelujärjestelyjä. Verkostomaisen toimintatavan ideaa tulee kehittää edelleen, ja ohjausta ja sen tarjontaa on tärkeää tarkastella alueella kokonaisvoimavarana, ei yksittäisten organisaatioiden tasolla.

LAITURI-projektia toteutti Koulutus- ja Kehittämiskeskus Salmia vuosina 2010-2014.