Material på svenska

Utvecklingen av vuxenhandledning på slutrakan – Koordinationsprojekt behövs också i framtiden

Färden för vuxenhandledningens koordinationsprojekt avslutas i slutet av detta år. Projektets uppgift har varit att stöda andra Läroportar samt sprida...

ELY-centralen vid Nylands Läroport förstärkte regionens nätverk

Med Läroport-projektet vill ELY-centralen i Nyland förstärka verksamheten och samarbetet gällande regionens nätverk för informations-, rådgivnings- och handledningstjänster (nätverket för...

Utvecklad handledning på arbetsplatsen?

Dagens värld är så inrättad att alla vuxna byter bransch, yrke och arbetsuppgifter under sin arbetskarriär – kanske till och...

Forskningsprofessor Tommi Hoikkala spenderade ett år som niondeklassist

En forskare måste ibland ta sig ut ur sin kammare och ta del av undersökningsobjektens liv och göra fältarbete vid...

Betjäningspunkten för Läroporten forsätter i Egentliga Finland

Läroporten i Egentliga Finland och Läroporten för vuxenutbildningen avslutades redan år 2012. Kvar blev Läroportens betjäningspunkt som alltså fortfarande fortsätter...

Nätverket lever vidare i Åboland

Edu-Vuxen Åbolands projektchef Mona Riska berättar om det projekt. Vad allt har projektet åstadkommit? På vilka punkter har man särskilt...

Europeiska handledningsvindar i Uleåborg

Norra Österbottens NTM-centrals projekt OSUMA – Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun (Fullträff – Handledning för träffsäkerhet i vuxenutbildningen) fick chansen att vara...

OpinVerkko tog in utbildningsrådgivare till arbetsplatserna

OpinVerkko – Projektet Arbetslivets utbildningsrådgivare:s centrala mål har varit att utbilda stödhandledare intresserade av utbildningsfrågor. För många lågutbildade personer kan...

Läroport-turnén startade i Tavastland

Till Tavastlands ELY-område hör Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Med tanke på koordineringen av den livslånga handledningen är området rätt så...

Handledning i tredje sektorn

Projektet Säpäkkä, som drivs av Jyvässeudun Työttömät ry, främjar välmående bland ungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa samt kartlägger målgruppernas behov av...