Nätverket lever vidare i Åboland

Edu-Vuxen Åbolands projektchef Mona Riska berättar om det projekt. Vad allt har projektet åstadkommit? På vilka punkter har man särskilt lyckats? Och vad lever kvar efter att projektet har avslutas? Edu-Vuxen Åbolandin esittelyvideossa projektipäällikkö Mona Riska kertoo projektin lähtökohdista, tavoitteista ja tuloksista. Tekijä: Jaakko Rousu.

Jatka lukemista

Ohjausta aikuisille Turunmaalla

Edu Vuxen Åboland (Koulutusta aikuisille Turunmaalla) on alueellinen projekti, joka on ollut käynnissä Varsinais-Suomen ruotsinkielisissä kunnissa vuosina 2009-2013. Nelivuotisen projektin aikana kaikki mukana olleet ovat kiinnittäneet huomiota neuvonnan vaikutukseen aikuisten opinto- ja uravalinnoissa. Projektin alkaessa elinikäinen ohjaus (lifelong guidance) oli useimmille meistä tuntematon käsite, vaikka olimme työskennelleet pitkään elinikäisen oppimisen parissa. Edu Vuxen Åboland -projektia…

Jatka lukemista

Vägledning för vuxna i Åboland

Edu Vuxen Åboland är ett regionalt projekt som har verkat i de svenskspråkiga kommunerna i Egentliga Finland under åren 2009-2013. Under de fyra år som projektet har pågått har alla medverkande parter fått upp ögonen för vägledningens betydelse för vuxnas studie- och karriärval. När projektet inleddes var begreppet livslång vägledning (life long guidence) okänt för…

Jatka lukemista