Tag Archives: Edu-vuxen Åboland

Opin ovi -palvelupiste jatkaa Varsinais-Suomessa

Header_6_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Varsinais-Suomen Opin ovet ovat päättyneet, mutta niiden synnyttämä Opin ovi -palvelupiste jatkaa asiakkaiden palvelemista Turun TE-toimistosta. Projektien työn tuloksena alueen ohjausverkostot ovat vakiintuneet, myös työelämäyhteistyön saralla. Tästä on Varsinais-Suomen kaksikielisen ELO-ryhmän hyvä jatkaa.

Read More »

Nätverket lever vidare i Åboland

Edu-Vuxen Åbolands projektchef Mona Riska berättar om det projekt. Vad allt har projektet åstadkommit? På vilka punkter har man särskilt lyckats? Och vad lever kvar efter att projektet har avslutas?

Edu-Vuxen Åbolandin esittelyvideossa projektipäällikkö Mona Riska kertoo projektin lähtökohdista, tavoitteista ja tuloksista.

Tekijä: Jaakko Rousu.

Ohjausta aikuisille Turunmaalla

Edu Vuxen Åboland (Koulutusta aikuisille Turunmaalla) on alueellinen projekti, joka on ollut käynnissä Varsinais-Suomen ruotsinkielisissä kunnissa vuosina 2009-2013. Nelivuotisen projektin aikana kaikki mukana olleet ovat kiinnittäneet huomiota neuvonnan vaikutukseen aikuisten opinto- ja uravalinnoissa. Projektin alkaessa elinikäinen ohjaus (lifelong guidance) oli useimmille meistä tuntematon käsite, vaikka olimme työskennelleet pitkään elinikäisen oppimisen parissa.

Edu Vuxen Åboland -projektia ovat johtaneet Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskus (Centret för livslångt lärande) ja ammattikorkeakoulu Novia (CLL/ÅA). Projektissa ovat olleet mukana myös Axxell Utbildning ja Paraisten oppisopimustoimisto. Projektin ovat rahoittaneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Turunmaan kunnat.

Read More »

Vägledning för vuxna i Åboland

Edu Vuxen Åboland är ett regionalt projekt som har verkat i de svenskspråkiga kommunerna i Egentliga Finland under åren 2009-2013. Under de fyra år som projektet har pågått har alla medverkande parter fått upp ögonen för vägledningens betydelse för vuxnas studie- och karriärval. När projektet inleddes var begreppet livslång vägledning (life long guidence) okänt för de flesta av oss, fastän vi jobbat länge med livslångt lärande.

Fredrika Åkerö, fria bildningens koordinator i Åboland, Bildningsforum r.f. Projektanställd av Edu Vuxen Åboland för pilotering av vägledningsservice i Åboland; Carola Bryggman, överinspektör, Regionförvaltningsverket, svenskspråkiga serviceenheten för utbildningsväsendet, som tar över koordineringsansvaret för vägledningsservicen; och Gerd Kummel-Kunnas, fortbildningsplanerare, Yrkeshögskolan Novia. Projektanställd av Edu Vuxen Åboland och ordförande för Arbetslivsklustret i Åboland.

Edu Vuxen Åboland har letts av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia (CLL/ÅA). Delgenomförare i projektet har varit Axxell Utbildning och Läroavtalsbyrån i Pargas. Projektet har finansierats av Närings-, trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland, Europeiska sociala fonden och de åboländska kommunerna.

Edu Vuxen Åboland har främst varit ett nätverksprojekt för vuxenutbildningssektorn i Åboland.  Alla utbildningsstadier har varit inkluderade: fria bildningen, andra stadiets yrkesutbildning, yrkeshögskole- och universitetsutbildningen. Nätverket har även omfattat de lokala företagarföreningarna, kommunernas företagsrådgivare, arbetskraftsmyndigheter och regionförvaltningsverket. Samarbetet har skett över administrativa, regionala och språkliga gränser. Sammanlagt har Edu Vuxen Åboland omfattat ett 30-tal samarbetsparter. En viktig samarbetspart utanför regionen har varit det nationella Edu Vuxen projektet, som letts av Arcada.

Read More »