Tag Archives: Projektin päättyminen

Aikuiskoulutuksen palvelupisteen monet kasvot

Sedu Aikuiskoulutuksen kehittämispäällikkö Marja-Terttu Kurunsaari esittelee Etelä-Pohjanmaan aikuisten TNO-palvelupisteen eri juurruttamisvaihtoehtoja. Katso esityksen diat täältä.

Ohjausta aikuisille Turunmaalla

Edu Vuxen Åboland (Koulutusta aikuisille Turunmaalla) on alueellinen projekti, joka on ollut käynnissä Varsinais-Suomen ruotsinkielisissä kunnissa vuosina 2009-2013. Nelivuotisen projektin aikana kaikki mukana olleet ovat kiinnittäneet huomiota neuvonnan vaikutukseen aikuisten opinto- ja uravalinnoissa. Projektin alkaessa elinikäinen ohjaus (lifelong guidance) oli useimmille meistä tuntematon käsite, vaikka olimme työskennelleet pitkään elinikäisen oppimisen parissa.

Edu Vuxen Åboland -projektia ovat johtaneet Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskus (Centret för livslångt lärande) ja ammattikorkeakoulu Novia (CLL/ÅA). Projektissa ovat olleet mukana myös Axxell Utbildning ja Paraisten oppisopimustoimisto. Projektin ovat rahoittaneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Turunmaan kunnat.

Read More »

Osaava Ohjaus -projekti päättyi

Syrjäytymisvaarassa olevista aikuisista jopa kolmannes työllistyi tai aloitti opinnot

Heinäkuussa 2013 päättynyt ESR-rahoitteinen Osaava Ohjaus -projekti keskittyi aikuisten syrjäytymisvaaraan ja syrjäytymiseen liittyvien riskitekijöiden päällekkäisyyteen. Projekti saavutti kolme merkittävää tulosta.

Syrjäytymisen taustalla olevien ongelmien päällekkäisyyttä ei usein tunnisteta eikä tunnusteta, eikä pulmien päällekkäisyydestä ole kattavia kartoituksia Suomessa. Osaava Ohjaus -projekti kartoitti asiakkaidensa tilanteen kokonaisvaltaisesti. Keskinmäärin projektin asiakkailla oli 3,8 seuraavista ongelmista: tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet, mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, pitkäaikaistyöttömyys tai rikostausta.

Päällekkäisten ongelmien ratkominen samanaikaisesti vaatii moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Projektissa kehitettiinkin moniammatillinen malli syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten tunnistamiseen ja tukeen. ”Harppaa elämäsi muutokseen”- tukimallia kokeiltiin projektin pilottiryhmissä sekä yksilöasiakastyössä. Pilottiryhmiin osallistui kaikkiaan 73 asiakasta. Yksilöasiakkaita tavoitettiin kahden vuoden aikana 875.

Read More »

Muistatteko vielä OpinOvi L-U:n juhannuksen?

Länsi-Uudenmaan OpinOvi -porukka vietti hauskaa kesäpäivää juhannusrastien merkeissä Kisakallion urheiluopiston upeissa maisemissa. Päivän toteutus oli meidän näkemyksemme loppuseminaarista: tulosten etsimistä rasteilta ilman pönötystä, loistavana apunamme suunnistuksen ohjaaja ja GPS-laitteet.

TTS (Työtehoseura ry) luovutti puheenjohtajan nuijan seuraavalle puheenjohtajalle, Kisakallion Urheiluopistolle 6 kuukauden ajaksi.

Yhteistä TNO-palvelumalliamme, eteispalvelumallia, sen syntymistä sekä sen toteutumista tarkastelimme monesta eri näkökulmasta. Luonnosta löytyi rasteja, joissa oli tunnistettavana OpinOvi –työssä saatuja tuloksia. Pohdimme mm. muutosagentin tehtävää ja soluttautumista organisaatioissa, OpinOvi-toiminnan synnyttämiä tuloksia eli toimintaohjelmaa ja kumppanuussopimusta, alueellista kehittämistyöryhmää puolen vuoden välein vaihtuvine puheenjohtajuuksineen sekä verkostolle suunnattuja yhteisiä TNO-koulutuksia ja niiden tuloksia. Olipa eräs kunnon floppikin mukana, onneksi siitäkin rastista selvittiin… Kaiken tämän on mahdollistanut OpinOvi L-U:n yhteistyöverkosto, joka nyt jatkaa OpinOvi –toiminnan johtamista verkostovetoisesti.

OpinOvi L-U:n periaatteena on ollut valjastaa olemassa olevat rakenteet kumppanuussopimuksen avulla kaikkien käyttöön yhteisen toimintamallin mukaisesti. Tämän onnistuminen helpottaa toimintaa myös tulevissa yhteistyökuvioissa. ”OpinOvi – kehitystyö on ollut minulle varsinainen korkeakoulu verkostomaiseen toimintaan, jota nyt hyödynnän Nuorten aikuisten osaamisohjelmasta vastaavana ohjaajana”, sanoo OpinOven projektityöntekijä Tuula Hapulahti.

Read More »

OpinOvi L-U:n ykköstuote yhteinen eteispalvelumalli

OpinOvi L-U:n projektipäällikkö Matti Pihlajamaa ja projektityöntekijä Tuula Hapulahti kertovat videohaastattelussa projektin keskeisistä tuotoksista kuten yhteisestä eteispalvelumallista. Mitä jää elämään projektin päättyessä?

Entä mitkä ovat olleet OpinOvi L-U:n keskeisimmät kulma- ja pulmakivet? Projektityöntekijä Tuula Hapulahti kertoo podcast-haastattelussa tutkimuksestaan, jossa hän on pyrkinyt niitä selvittämään.

Read More »

Opin ovi sulkeutui Valkeakoskella

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa –hanke (ESR) aloitti toimintansa heinäkuussa 2008. Sitä hallinnoi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, ja hankkeessa on mukana myös Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hanke päättyy 30.6.2013.

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan tavoitteena on ollut tarjota uraohjausta ja neuvontaa aikuiseen makuun yhden luukun periaatteella. Sen palvelut on – kaikkien Opin ovien tapaan – tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka tarvitsevat ammatillista uraohjausta ja neuvontaa koulutukseen sekä ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on ollut myös saada alueelle toimiva yhteistyökumppaneiden verkosto.

Read More »

Verkoston aito innostus OpinTorin menestyksen salaisuus

OpinTori-projektin päätösseminaarissa tuli moneen kertaan ja monesta eri suusta todettua, kuinka projektin onnistumisen salaisuus on verkoston toimijoiden aidossa innostuksessa toimia verkostossa ja kehittää ohjausta Pohjois-Pohjanmaalla.

Yhteinen ääni löytyi

Projektipäällikkö Kati Korennon mukaan OpinTorin taustalla oli se, ettei Pohjois-Pohjanmaalta löytynyt selkeää yhtenäistä verkostoa ohjausalan toimijoille.

”Projekti käynnistyi 2009, ja tuolloin eri oppilaitokset sekä muut toimijat antoivat hakeutumisvaiheen ohjausta melko itsenäisesti, erillä toisistaan. Yhteistyö oli satunnaista, ei järjestäytynyttä ja tiivistä. Projektin myötä pyrittiin tuomaan eri toimijat yhteen ja ohjaustyötä tehtyä yhdessä. Samalla oli tarkoitus tuoda enemmän esille koko alueen aikuisohjausta sekä toisaalta myös aikuiskoulutusta.”

Read More »

ERKKERIt päättyivät

ERKKERIn koulutuksia on järjestetty ympäri Suomea.

Helmikuussa 2013 päättyi nelivuotisen projektiparin työskentely – valtakunnalliset koulutusprojektit ERKKERI ja TE-ERKKERI tulivat matkansa päähän. Asiaa juhlistettiin ERKKERien loppuseminaarissa 14.2.2013 Jyväskylässä.

Selvityksissä 2000-luvun puolivälissä todettiin, että aikuisten ohjaus- ja neuvontatyöstä puuttuu ammattitaitoista henkilöstöä.  Lisäksi verkostomaisten työtapojen tarve aikuisten ohjauksessa oli ilmeinen. Nämä seikat muodostivat lähtökohdan sille, että projektirahoituksen turvin lähdettiin rakentamaan uusia koulutusyhteistyön muotoja.  Maan laajuinen Opin Ovi -verkosto huolehti alueellisten ohjausyhteistyöverkostojen rakentamisesta ja koulutustarpeiden kartoittamisesta. Valtakunnalliset STUDIO- ja ERKKERI -projektit taas tarjosivat erilaista ohjauksen ja neuvonnan koulutusta näihin tarpeisiin.

ERKKERI ja TE-ERKKERI muodostivat toimivan kokonaisuuden, joka tuotti yhdessä ohjauksen koulutuksia ja konsultaatioita. ERKKERIä toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. TE-ERKKERIä toteutti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia.

Read More »

Unelmia uudesta työstä -hanke tuki työntekijöitä epävarmassa työelämässä 2010-2013

TJS Opintokeskuksen ja STTK:n ESR-kehittämisohjelmasta rahoitetun Unelmia uudesta työstä -hankkeen tavoitteena oli tukea epävarmassa työelämässä työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan. Hankkeessa tuotettiin tietoa, vaikutettiin päätöksentekijöihin ja järjestettiin yleisötilaisuuksia asian edistämiseksi. Hanke päättyy maaliskuussa 2013.

Hankkeen alussa (2010) laadin TJS Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi-verkoston sivuille ohjeet pätkätyössä pärjäämisestä. Ohjeet perustuvat tutkimuksiini sekä kokemuksiini pätkätyöläisten kouluttajana. Samana vuonna Verna Vaherjoki tutki, miten pätkätyöläiset kohtaavat sosiaaliturvajärjestelmää ja millaisena he kokevat kohtelunsa järjestelmän pyörteissä. Tuloksena julkaisimme Vaherjoen kirjan Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä. Kirjaa voi tilata TJS Opintokeskuksesta postimaksun hinnalla. Myös tässä kirjassa tavoitteena on tukea sekä sosiaaliturvan asiakkaita että tarjota viranomaisille mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa siten, että asiakkaat eivät kokisi sosiaaliturvan nujertavan omaa toimijuuttaan.

Read More »

Kun projekti päättyy, Opin ovi -kanava auttaa

Opin ovi -kanavalla ja Opin ovi -uutiskirjeissä on julkaistu paljon materiaalia projektin päättymisestä ja siihen liittyvistä prosesseista. Niinkin paljon, että välillä sivuston käyttäjä on materiaalimäärän keskellä miltei hukassa tarvitsemaansa tietoa etsiessään. Tämä juttu kerää kätevästi yhteen keskeisimmät projektin päättymiseen liittyvät materiaalit niin Opin ovi -kanavalta kuin sitä edeltäneistä uutiskirjeistäkin.

Tukea juurruttamiseen ja raportointiin

Tarvitsetko käytännön apua projektin päättymiseen liittyvissä asioissa? Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoituskoordinaattori Merja Rossi neuvoi projekteja Opin ovi -klinikalla 31.8.2012 mm. loppuraportoinnissa. Samassa yhteydessä hän antoi podcast-haastattelun siitä, miten hyvin kehittämisohjelman tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan rahoittajan näkökulmasta.

Read More »