Tag Archives: Unelmia uudesta työstä

Opin ovi -pecha kucha: Unelmia uudesta työstä

Sikke Leinikki esittelee luotsaamaansa, alkuvuodesta 2013 päättynyttä Unelmia uudesta työstä -projektia Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarin Opin ovi -pecha kuchassa.

Lataa esityksen diat

Unelmia uudesta työstä tuottanut oppaita ja tutkimuksia pätkätyöläisten tueksi

TJS Opintokeskuksen ja STTK:n toteuttamassa ESR-rahoitteisessa Unelmia uudesta työstä -hankkeessa on tuotettu tutkimustietoa ja erilaisia julkaisuja pätkätyöläisten tukemiseksi. Videolla hankkeen projektipäällikkö Sikke Leinikki kertoo hankkeesta ja esittelee sen aikana tuotettuja erilaisia tutkimuksia, julkaisuja ja oppaita. Lisätietoja hankkeesta ja valmistuneita julkaisuja löydät osoitteista www.tjs-opintokeskus.fi ja www.opinovi.fi.

Unelmia uudesta työstä -hanke tuki työntekijöitä epävarmassa työelämässä 2010-2013

TJS Opintokeskuksen ja STTK:n ESR-kehittämisohjelmasta rahoitetun Unelmia uudesta työstä -hankkeen tavoitteena oli tukea epävarmassa työelämässä työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan. Hankkeessa tuotettiin tietoa, vaikutettiin päätöksentekijöihin ja järjestettiin yleisötilaisuuksia asian edistämiseksi. Hanke päättyy maaliskuussa 2013.

Hankkeen alussa (2010) laadin TJS Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi-verkoston sivuille ohjeet pätkätyössä pärjäämisestä. Ohjeet perustuvat tutkimuksiini sekä kokemuksiini pätkätyöläisten kouluttajana. Samana vuonna Verna Vaherjoki tutki, miten pätkätyöläiset kohtaavat sosiaaliturvajärjestelmää ja millaisena he kokevat kohtelunsa järjestelmän pyörteissä. Tuloksena julkaisimme Vaherjoen kirjan Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä. Kirjaa voi tilata TJS Opintokeskuksesta postimaksun hinnalla. Myös tässä kirjassa tavoitteena on tukea sekä sosiaaliturvan asiakkaita että tarjota viranomaisille mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa siten, että asiakkaat eivät kokisi sosiaaliturvan nujertavan omaa toimijuuttaan.

Read More »

Valtakunnalliset Opin ovet vaihtoivat kuulumisia Hämeenlinnassa

Valtakunnallisten Opin ovien edustajia kokoontui lokakuun lopulla Hämeenlinnaan vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan päättyvän projektikauden asioita. Paikalla oli edustus Aikuisohjauksen koordinaatioprojektista, ERKKERI- ja STUDIO-projekteista, Osaava ohjaus- ja Unelmia uudesta työstä –projektista sekä alueellisista  Palvelupiste-AikuiskoulutusEP.

Juurruttaminen askarruttaa

Valtakunnalliset Opin ovet kokoontuivat Hämeenlinnassa.

Unelmia uudesta työstä -projektin projektipäällikkö Sikke Leinikin mukaan hanke lanseerasi viime keväänä kaksi tutkimusta, toisen tekijänoikeuksista työntekijän kannalta ja toisen tuntiopettajien sosioekonomisista taidoista.

”Projektille on haettu jatkoaikaa maaliskuun loppuun, sillä juurruttamisprosessia ei voida aloittaa ilman tutkimusten tuloksia.”

ERKKERIn tuore projektipäällikkö Jorma Sinkkonen näki oman projektinsa keskeisimpänä asiana kehitettyjen tuotteiden eloonjäämisen varmistamisen.

Read More »