Tag Archives: STUDIO-projekti

STUDIOn koulutukset lisäsivät osallistujien työelämävalmiuksia

Header_3_2014_matala

STUDIO-projektin projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist pohtii tuoreessa haastatteluvideossa, mitä kaikkea STUDIOn koulutuksilla saatiin aikaan ja mitä huomioita projektista nousi tulevalle kehittämiskaudelle.

”STUDIO-koulutuksilla pyrittiin lisäämään aikuiskouluttajien pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta ja huomioimaan niin ammatillinen aikuiskoulutus, ammatillinen peruskoulutus, kaikki koulutussektorit sekä vapaa sivistystyö”, Eskola-Kronqvist sanoo.

”Tämän tyyppistä hanketta tarvitaan, koska vastaavia koulutuksia ei muuten ole tarjolla. Koulutusten markkinointiin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, jotta tietoa hankkeen tuloksista saataisiin vietyä eteenpäin.”

Katso haastattelu kokonaisuudessaan videolta!

Tekijät: Jaakko Rousu ja Auli Ryhänen.

STUDIO-veturi saapuu asemalle 31.12.2013 klo 24.00

Header_10_2013_matala

Studio-projekti on tehnyt tehtävänsä. Lainatakseni Elinikäinen oppiminen Suomessa 2013 -seminaarissa esittämämme Pecha Kucha -esityksen nimeä, STUDIO-projekti on todellakin ollut veturi, joka on kiitänyt ympäri Suomea vuosien 2008 – 2013 aikana. Veturiin on kiinnitetty koulutusvaunu toisensa perään. Kaikkiaan vaunuja, koulutuksia, on ollut 95. Matkustajia on vaunuissa ollut noin 1500, joten melkoinen määrä osaamista on tietojen ja taitojen muodossa viety erilaisille työpaikoille.

STUDIO-projektin veturinaiset Anita Eskola-Kronqvist ja Elisa Tuominen.

STUDIO-projektin veturinaiset Anita Eskola-Kronqvist ja Elisa Tuominen.

Määrällisesti eniten toteutettiin aikuisopettajana kehittyminen – pedagoginen ohjausosaaminen -kokonaisuuteen liittyviä koulutuksia. Hyvänä kakkosena tulivat sosiaalisen median koulutukset, henkilökohtaistamiseen liittyvät koulutukset sekä työelämäosaamiseen ja työelämätaitojen lisääntymiseen liittyvät koulutukset. Koulutusten aikana pilotoitiin ja kehitettiin uusia koulutusmalleja ja -käytänteitä. Nämä kaikki on esitelty Meidän Helmet- ja Meidän Helmet II -julkaisuissa. Kumpikin on ladattavissa e-julkaisuna www.opinovi.fi/julkaisut. Jatkossa koulutusmalleja ja -käytänteitä tullaan käyttämään projektin kaikkien viiden osatoteuttajan (HAMK/Aokk, Arcada, HAAGA-HELIA/ Aokk, JAMK/Aokk ja OAMK/Amok,) täydennyskoulutuksissa. Niitä tullaan myös kehittämään edelleen.

Read More »

Kerää hankkeessa tietoa – heräät ennakoimaan

STUDIO-projektin projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist kertoo kokemuksiaan projektien tiedonkeruusta, parhaista käytännöistä tiedon keräämiseen sekä ennakointitiedon tärkeydestä. Video on nauhoitettu Tampereen Opin ovi -klinikalla 19.11.2013.

Katso esityksen materiaalit

Opin ovi -kirjastosta löytyvät Opin ovien julkaisut

Header_8_2013_matala

Opinovi_kirjastoEtsitkö tietoa Opin ovista ja niiden tuloksista vai oletko muuten vain kiinnostunut esimerkiksi ohjausosaamisen kehittämisestä tai verkostoitumisesta? Sähköinen Opin ovi -kirjasto kokoaa yhteen Opin ovien laatimat julkaisut, käsikirjat, oppaat ja raportit. Opin ovi -kirjaston löydät osoitteesta www.opinovi.fi/kirjasto.

Uusia julkaisuja STUDIOlta, OSUMAlta ja Osaava ohjaus -projektilta

STUDIO-projektin syksyn uutuusjulkaisu Meidän helmet II -julkaisu on jatkoa aikaisemmalle Meidän helmet -julkaisulle, joista molemmat löytyvät Opin ovi -kirjastosta. Meidän helmet II kokoaa samoihin kansiin STUDIO-projektin koulutusten keskeisimmät kokemukset ja tulokset. Julkaisun artikkelit käsittelevät mm. STUDIO-koulutusten vaikuttavuutta, muuttuvia oppimisympäristöjä ja sosiaalista mediaa, sekä erilaisia toteuttamismalleja, kokemuksia ja tuloksia STUDIO-koulutuksista.

Read More »

Opin ovi -pecha kucha: Kaikki mukaan! STUDIO-juna lähtee

STUDIO-projektin esittely Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarin Opin ovi -pecha kuchassa. STUDIO-junan kyydissä projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvistin lisäksi Päivi Haapakoski, Virva-Liisa Pekkarinen sekä Elisa Tuominen.

Lataa esityksen diat

STUDIO-projekti rynnistää loppusuoralle

Kesäloma koittaa kohta ja STUDIO-projektikin siirtyy kesätauolle, palatakseen virkeänä ja elinvoimaisena viimeiselle ”sataselle”. Projekti päättyy 31.12.2013, mutta sitä ennen tehdään vielä töitä hartiavoimin, ja koulutuksia toteutetaan marraskuun puoleen väliin saakka.

STUDIOn kouluttajat Ulla Nuutinen ja Pirkko Kepanen Meidän Helmet 2 -kirjoitusseminaarissa pohtimassa artikkelin toimivaa rakennetta.

Lukijathan muistavat, että STUDIO-projekti  on pedagogiikkaan keskittyvä koulutusprojekti, jossa kehitetään aikuiskoulutusta ja sen erilaisia käytänteitä. STUDIO-projekti kuuluu valtakunnalliseen Opin Ovi -hankeperheeseen. Projektin toimesta on tähän mennessä toteutettu yli yhdeksänkymmentä koulutusta, kun tavoite on 96. Tavoite tullaan saavuttamaan, samoin tullaan saavuttamaan koulutusten osallistujatavoite eli 1410 henkilöä.

Koulutukset ovat poikineet jo yhden julkaisun nimeltä Meidän Helmet 2011, ja elo-syyskuussa ilmestyy Meidän Helmet 2 -julkaisu. Uudessa julkaisussa käsitellään koulutusten aikana kehittyneitä hyviä käytänteitä ja toimintatapoja sekä koulutusten vaikuttavuutta. Artikkeleiden kirjoittajina ovat toimineet STUDIO-projektin kouluttajat, ja artikkelit koostuvat monista eri näkökulmista, joilla koulutuksia on toteutettu.

Read More »

Valtakunnalliset Opin ovet vaihtoivat kuulumisia Hämeenlinnassa

Valtakunnallisten Opin ovien edustajia kokoontui lokakuun lopulla Hämeenlinnaan vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan päättyvän projektikauden asioita. Paikalla oli edustus Aikuisohjauksen koordinaatioprojektista, ERKKERI- ja STUDIO-projekteista, Osaava ohjaus- ja Unelmia uudesta työstä –projektista sekä alueellisista  Palvelupiste-AikuiskoulutusEP.

Juurruttaminen askarruttaa

Valtakunnalliset Opin ovet kokoontuivat Hämeenlinnassa.

Unelmia uudesta työstä -projektin projektipäällikkö Sikke Leinikin mukaan hanke lanseerasi viime keväänä kaksi tutkimusta, toisen tekijänoikeuksista työntekijän kannalta ja toisen tuntiopettajien sosioekonomisista taidoista.

”Projektille on haettu jatkoaikaa maaliskuun loppuun, sillä juurruttamisprosessia ei voida aloittaa ilman tutkimusten tuloksia.”

ERKKERIn tuore projektipäällikkö Jorma Sinkkonen näki oman projektinsa keskeisimpänä asiana kehitettyjen tuotteiden eloonjäämisen varmistamisen.

Read More »

Anita Eskola-Kronqvist Oulun Opin ovi -klinikalla (24.4.2012)

Opin ovi -kanavan on tarkoitus toimia arkistona Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottamalle audiovisuaaliselle materiaalille. Tämän vuoksi tuomme kanavalle videoita myös viime keväältä ja aikaisemmilta vuosilta. Tämä video on julkaistu alunperin 21.5.2012.

Tällä videolla Anita Eskola-Kronqvist kertoo STUDIO-projektin tulevista koulutuksista Opin ovi -klinikalla Oulussa 24.4.2012.