Tag Archives: Koulutukset

STUDIOn koulutukset lisäsivät osallistujien työelämävalmiuksia

Header_3_2014_matala

STUDIO-projektin projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist pohtii tuoreessa haastatteluvideossa, mitä kaikkea STUDIOn koulutuksilla saatiin aikaan ja mitä huomioita projektista nousi tulevalle kehittämiskaudelle.

”STUDIO-koulutuksilla pyrittiin lisäämään aikuiskouluttajien pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta ja huomioimaan niin ammatillinen aikuiskoulutus, ammatillinen peruskoulutus, kaikki koulutussektorit sekä vapaa sivistystyö”, Eskola-Kronqvist sanoo.

”Tämän tyyppistä hanketta tarvitaan, koska vastaavia koulutuksia ei muuten ole tarjolla. Koulutusten markkinointiin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, jotta tietoa hankkeen tuloksista saataisiin vietyä eteenpäin.”

Katso haastattelu kokonaisuudessaan videolta!

Tekijät: Jaakko Rousu ja Auli Ryhänen.

STUDIO-veturi saapuu asemalle 31.12.2013 klo 24.00

Header_10_2013_matala

Studio-projekti on tehnyt tehtävänsä. Lainatakseni Elinikäinen oppiminen Suomessa 2013 -seminaarissa esittämämme Pecha Kucha -esityksen nimeä, STUDIO-projekti on todellakin ollut veturi, joka on kiitänyt ympäri Suomea vuosien 2008 – 2013 aikana. Veturiin on kiinnitetty koulutusvaunu toisensa perään. Kaikkiaan vaunuja, koulutuksia, on ollut 95. Matkustajia on vaunuissa ollut noin 1500, joten melkoinen määrä osaamista on tietojen ja taitojen muodossa viety erilaisille työpaikoille.

STUDIO-projektin veturinaiset Anita Eskola-Kronqvist ja Elisa Tuominen.

STUDIO-projektin veturinaiset Anita Eskola-Kronqvist ja Elisa Tuominen.

Määrällisesti eniten toteutettiin aikuisopettajana kehittyminen – pedagoginen ohjausosaaminen -kokonaisuuteen liittyviä koulutuksia. Hyvänä kakkosena tulivat sosiaalisen median koulutukset, henkilökohtaistamiseen liittyvät koulutukset sekä työelämäosaamiseen ja työelämätaitojen lisääntymiseen liittyvät koulutukset. Koulutusten aikana pilotoitiin ja kehitettiin uusia koulutusmalleja ja -käytänteitä. Nämä kaikki on esitelty Meidän Helmet- ja Meidän Helmet II -julkaisuissa. Kumpikin on ladattavissa e-julkaisuna www.opinovi.fi/julkaisut. Jatkossa koulutusmalleja ja -käytänteitä tullaan käyttämään projektin kaikkien viiden osatoteuttajan (HAMK/Aokk, Arcada, HAAGA-HELIA/ Aokk, JAMK/Aokk ja OAMK/Amok,) täydennyskoulutuksissa. Niitä tullaan myös kehittämään edelleen.

Read More »

Opin ovi -pecha kucha: Kaikki mukaan! STUDIO-juna lähtee

STUDIO-projektin esittely Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarin Opin ovi -pecha kuchassa. STUDIO-junan kyydissä projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvistin lisäksi Päivi Haapakoski, Virva-Liisa Pekkarinen sekä Elisa Tuominen.

Lataa esityksen diat

Maarit Ikonen ja Tarja Orellana: Aikuisopiskelijan ääni – terveisiä ERKKERI-koulutuksista

Äänekosken oppisopimustoimiston koulutussuunnittelija Maarit Ikonen ja EduCluster Finland Oy:n erityisasiantuntija Tarja Orellana toivat ERKKERI-projektien päätösseminaariin terveisiä ERKKERI-koulutuksista.

TNO-foorumi: Salmian ja Laituri-projektin suunnitelmat vuodelle 2013

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian kehittämisasiantuntija Pasi Savonmäki sekä Laituri-projektin projektityöntekijä Antti Laitinen kertovat Salmian ja Laituri-projektin suunnitelmista vuodelle 2013. Lisäksi Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin projektipäällikkö Auli Ryhänen esittelee Opin ovi -hankeperhettä.

Ensimmäinen video: Antti Laitinen

Read More »

Anita Eskola-Kronqvist Oulun Opin ovi -klinikalla (24.4.2012)

Opin ovi -kanavan on tarkoitus toimia arkistona Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottamalle audiovisuaaliselle materiaalille. Tämän vuoksi tuomme kanavalle videoita myös viime keväältä ja aikaisemmilta vuosilta. Tämä video on julkaistu alunperin 21.5.2012.

Tällä videolla Anita Eskola-Kronqvist kertoo STUDIO-projektin tulevista koulutuksista Opin ovi -klinikalla Oulussa 24.4.2012.

ERKKERIn projektipäällikkö Pirjo Hänninen Opin ovi -klinikalla 24.4.

ERKKERI-projektin projektipäällikkö Pirjo Hänninen markkinoi syksyn koulutuksia Opin ovi -klinikalla Oulussa 24.4.2012.