STUDIOn koulutukset lisäsivät osallistujien työelämävalmiuksia

Header_3_2014_matala

STUDIO-projektin projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist pohtii tuoreessa haastatteluvideossa, mitä kaikkea STUDIOn koulutuksilla saatiin aikaan ja mitä huomioita projektista nousi tulevalle kehittämiskaudelle.

”STUDIO-koulutuksilla pyrittiin lisäämään aikuiskouluttajien pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta ja huomioimaan niin ammatillinen aikuiskoulutus, ammatillinen peruskoulutus, kaikki koulutussektorit sekä vapaa sivistystyö”, Eskola-Kronqvist sanoo.

”Tämän tyyppistä hanketta tarvitaan, koska vastaavia koulutuksia ei muuten ole tarjolla. Koulutusten markkinointiin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, jotta tietoa hankkeen tuloksista saataisiin vietyä eteenpäin.”

Katso haastattelu kokonaisuudessaan videolta!

Tekijät: Jaakko Rousu ja Auli Ryhänen.