Tag Archives: ERKKERI

ERKKERIt päättyivät

ERKKERIn koulutuksia on järjestetty ympäri Suomea.

Helmikuussa 2013 päättyi nelivuotisen projektiparin työskentely – valtakunnalliset koulutusprojektit ERKKERI ja TE-ERKKERI tulivat matkansa päähän. Asiaa juhlistettiin ERKKERien loppuseminaarissa 14.2.2013 Jyväskylässä.

Selvityksissä 2000-luvun puolivälissä todettiin, että aikuisten ohjaus- ja neuvontatyöstä puuttuu ammattitaitoista henkilöstöä.  Lisäksi verkostomaisten työtapojen tarve aikuisten ohjauksessa oli ilmeinen. Nämä seikat muodostivat lähtökohdan sille, että projektirahoituksen turvin lähdettiin rakentamaan uusia koulutusyhteistyön muotoja.  Maan laajuinen Opin Ovi -verkosto huolehti alueellisten ohjausyhteistyöverkostojen rakentamisesta ja koulutustarpeiden kartoittamisesta. Valtakunnalliset STUDIO- ja ERKKERI -projektit taas tarjosivat erilaista ohjauksen ja neuvonnan koulutusta näihin tarpeisiin.

ERKKERI ja TE-ERKKERI muodostivat toimivan kokonaisuuden, joka tuotti yhdessä ohjauksen koulutuksia ja konsultaatioita. ERKKERIä toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. TE-ERKKERIä toteutti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia.

Read More »

ERKKEREISTÄ eteenpäin -päätösseminaarin materiaalit Opin ovi -kanavalla

ERKKERI-projektin videomateriaali ERKKERIN ja TE-ERKKERIN yhteisestä ERKKEREISTÄ eteenpäin päätösseminaarista Salmiassa 14.2. on nyt julkaistu myös Opin ovi -kanavalla. Päätösseminaarin diamateriaalit löydät Opinovi.fi-sivustolta.

ERKKEREISTÄ eteenpäin -päätösseminaarin kaikki videot Youtubessa.
Päätösseminaarin diamateriaali Opinovi.fi:ssä.
Kuvia päätösseminaarista Picasassa.

ERKKEREISTÄ eteenpäin Opin ovi -kanavalla

Ari Hyyryläinen: Malja ERKKEREILLE
Jaana Apiainen: Ohjausosaaminen ja verkostoyhteistyö
Auli Ryhänen: Opin ovet aikuisten TNO-palveluja kehittämässä
Merja Niemi-Pynttäri: ERKKERIEN elämästä
Jorma Sinkkonen: Miten ohjaaja löytyy? – näkökulmia ohjaustyön jalkauttamiseen
Maarit Ikonen & Tarja Orellana: Aikuisopiskelijan ääni – terveisiä ERKKERI-koulutuksista
Leena Jokinen: Tulevaisuus on tehtävä – ohjauksen ja oppimisen muutosvoima
Pasi Savonmäki: Kehittämistehtävät – ikkuna ohjausosaamiseen
Jukka Lerkkanen: ERKKEREISTÄ eteenpäin

Räppäävä projektipäällikkö MC Auli

 

 

 

Ari Hyyryläinen: Malja ERKKEREILLE!

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian rehtori Ari Hyyryläinen avasi ERKKERI-projektien päätösseminaarin 14.2.

 

Jaana Apiainen: Ohjausosaaminen ja verkostoyhteistyö

Jaana Apiainen käsitteli ohjausosaamista ja verkostoyhteistyötä puheessaan ERKKERI-projektien päätösseminaarissa 14.2.

Katso Jaana Apiaisen esityksen diamateriaali täältä.

Auli Ryhänen: Opin ovet aikuisten TNO-palveluja kehittämässä

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin projektipäällikkö Auli Ryhänen esittelee Opin ovi -hankeperheen työtä ERKKERI-projektien päätösseminaarissa.

Merja Niemi-Pynttäri: ERKKERIen elämästä

TE-ERKKERI-projektin projektipäällikkö Merja Niemi-Pynttäri kävi ERKKERI-projektien loppuseminaarissa läpi ERKKERIN ja TE-ERKKERIN yhteistä matkaa.

Jorma Sinkkonen: Miten ohjaaja löytyy? Näkökulmia ohjaustyön jalkauttamiseen

ERKKERI-projektin projektipäällikkö Jorma Sinkkonen toi ERKKERI-projektien loppuseminaarissa esille näkökulmia ohjaustyön jalkauttamiseen.

Maarit Ikonen ja Tarja Orellana: Aikuisopiskelijan ääni – terveisiä ERKKERI-koulutuksista

Äänekosken oppisopimustoimiston koulutussuunnittelija Maarit Ikonen ja EduCluster Finland Oy:n erityisasiantuntija Tarja Orellana toivat ERKKERI-projektien päätösseminaariin terveisiä ERKKERI-koulutuksista.

Pasi Savonmäki: Kehittämistehtävät – ikkuna ohjausosaamiseen

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian kehittämisasiantuntija Pasi Savonmäki pohti kehittämistyötä osana koulutusprosessia ERKKEREISTÄ eteenpäin -päätösseminaarissa 14.2.

Katso Pasi Savonmäen esityksen diamateriaalit täältä.

Jukka Lerkkanen: ERKKEREISTÄ eteenpäin

JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutuspäällikkö Jukka Lerkkanen loi katsauksen ERKKEREISTÄ eteenpäin ERKKERI- ja TE-ERKKERI-projektien loppuseminaarissa Salmiassa 14.12.

Katso Jukka Lerkkasen esityksen diamateriaali täältä.