STUDIO-projekti rynnistää loppusuoralle

Kesäloma koittaa kohta ja STUDIO-projektikin siirtyy kesätauolle, palatakseen virkeänä ja elinvoimaisena viimeiselle ”sataselle”. Projekti päättyy 31.12.2013, mutta sitä ennen tehdään vielä töitä hartiavoimin, ja koulutuksia toteutetaan marraskuun puoleen väliin saakka.

STUDIOn kouluttajat Ulla Nuutinen ja Pirkko Kepanen Meidän Helmet 2 -kirjoitusseminaarissa pohtimassa artikkelin toimivaa rakennetta.

Lukijathan muistavat, että STUDIO-projekti  on pedagogiikkaan keskittyvä koulutusprojekti, jossa kehitetään aikuiskoulutusta ja sen erilaisia käytänteitä. STUDIO-projekti kuuluu valtakunnalliseen Opin Ovi -hankeperheeseen. Projektin toimesta on tähän mennessä toteutettu yli yhdeksänkymmentä koulutusta, kun tavoite on 96. Tavoite tullaan saavuttamaan, samoin tullaan saavuttamaan koulutusten osallistujatavoite eli 1410 henkilöä.

Koulutukset ovat poikineet jo yhden julkaisun nimeltä Meidän Helmet 2011, ja elo-syyskuussa ilmestyy Meidän Helmet 2 -julkaisu. Uudessa julkaisussa käsitellään koulutusten aikana kehittyneitä hyviä käytänteitä ja toimintatapoja sekä koulutusten vaikuttavuutta. Artikkeleiden kirjoittajina ovat toimineet STUDIO-projektin kouluttajat, ja artikkelit koostuvat monista eri näkökulmista, joilla koulutuksia on toteutettu.

Kirjoittajat ovat eri puolilta Suomea, kaikista STUDIO-projektin toteuttajaoppilaitoksista. Näitä toteuttajaoppilaitoksia ovat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Arcada ammattikorkeakoulu. Julkaisussa on myös kaksi ruotsinkielistä artikkelia, jotka ovat kirjoittaneet kaksi Arcadan kouluttajaa.

Mielenkiintoista Meidän Helmet 2-julkaisussa on myös se, että yhtenä kirjoittajana on koulutukseen osallistunut opettaja. Hän kuvaa artikkelissaan sitä, miten hän koulutuksen aikana työsti laitoshuoltajaopiskelijoille oman osaamisen arviointimallin ja siihen liittyvän itsearviointikaavakkeen. Elo-syskuun vaihteessa julkaisua on saatavana pieni määrä painettuna sekä sähköisenä julkaisuna, jonka voi sitten ladata Opin Ovi-sivustolta.

STUDIO-projektin vaikuttavuuskyselyn analyysi on valmistunut. ”Koulutus voi räjäyttää tajunnan”, kuten eräs vaikuttavuuskyselyyn osallistunut vastasi. Vaikuttavuuskyselyn perusteella voidaan sanoa, että STUDIO-projektin koulutuksilla on ollut vaikuttavuutta koulutuksiin osallistujille ja heidän työhönsä. Kaikissa koulutuksissa uusi tieto on lisännyt vastaajien osaamista ja ennen kaikkea antanut rohkeutta ja uskallusta ottaa käyttöön uusia pedagogisia menetelmiä ja käytänteitä.

Selkeästi käy myös ilmi, että koulutukset ovat antaneet osallistujille joko kertauksena tai uusina asioina selkeyttä pedagogisista perusasioista. Näitä ovat esimerkiksi oppimiskäsityksen, ihmiskäsityksen ja oppimistyylien merkitys opetusmenetelmien valinnassa, koulutuksen suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa.

Koulutusten merkitys voi olla myös tietoisuuden herättäminen ja ylläpitäminen sellaisista tärkeistä periaatteista tai teorioista, jotka eivät ilmene konkreettisina asioina arkisessa työssä. Koulutusten aikana osallistujien välillä on syntynyt aitoa yhteistyötä sekä verkostoitumista, joka on jatkunut koulutusten jälkeenkin. Meidän Helmet 2-julkaisussa on artikkeli myös STUDIO-projektin vaikuttavuudesta.

Anita Eskola-Kronqvist
STUDIO-projektin projektipäällikkö