Muistatteko vielä OpinOvi L-U:n juhannuksen?

Länsi-Uudenmaan OpinOvi -porukka vietti hauskaa kesäpäivää juhannusrastien merkeissä Kisakallion urheiluopiston upeissa maisemissa. Päivän toteutus oli meidän näkemyksemme loppuseminaarista: tulosten etsimistä rasteilta ilman pönötystä, loistavana apunamme suunnistuksen ohjaaja ja GPS-laitteet.

TTS (Työtehoseura ry) luovutti puheenjohtajan nuijan seuraavalle puheenjohtajalle, Kisakallion Urheiluopistolle 6 kuukauden ajaksi.

Yhteistä TNO-palvelumalliamme, eteispalvelumallia, sen syntymistä sekä sen toteutumista tarkastelimme monesta eri näkökulmasta. Luonnosta löytyi rasteja, joissa oli tunnistettavana OpinOvi –työssä saatuja tuloksia. Pohdimme mm. muutosagentin tehtävää ja soluttautumista organisaatioissa, OpinOvi-toiminnan synnyttämiä tuloksia eli toimintaohjelmaa ja kumppanuussopimusta, alueellista kehittämistyöryhmää puolen vuoden välein vaihtuvine puheenjohtajuuksineen sekä verkostolle suunnattuja yhteisiä TNO-koulutuksia ja niiden tuloksia. Olipa eräs kunnon floppikin mukana, onneksi siitäkin rastista selvittiin… Kaiken tämän on mahdollistanut OpinOvi L-U:n yhteistyöverkosto, joka nyt jatkaa OpinOvi –toiminnan johtamista verkostovetoisesti.

OpinOvi L-U:n periaatteena on ollut valjastaa olemassa olevat rakenteet kumppanuussopimuksen avulla kaikkien käyttöön yhteisen toimintamallin mukaisesti. Tämän onnistuminen helpottaa toimintaa myös tulevissa yhteistyökuvioissa. ”OpinOvi – kehitystyö on ollut minulle varsinainen korkeakoulu verkostomaiseen toimintaan, jota nyt hyödynnän Nuorten aikuisten osaamisohjelmasta vastaavana ohjaajana”, sanoo OpinOven projektityöntekijä Tuula Hapulahti.

Mukaan rasteille saimme viestiä Uudenmaan ELO-työryhmän käynnistymisestä. Samassa yhteydessä sovittiin tiedon kulkemisesta Uudenmaan ELO:n ja Länsi-Uudenmaan OpinOvi –verkoston välillä. Viestinvälittäjänä toimii aina puheenjohtajana toimiva organisaatio.

Eteispalvelumalli on OpinOvi L-U:n tähtituote. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Projektin tulokset:

  1. Projektin tärkein tulos on alueella toteutuva yhteinen asiakaslähtöinen toimintatapa alkuvaiheen ohjauksessa eli ns. Eteispalvelumalli. Eteispalvelumalli syntyi projektin alussa vallinneessa kaaoksessa, kun haettiin yhteistä toimintamallia. Eteispalvelumallin syntymistä on tukenut toisten toimijoiden oikeanlainen ja tasoinen tunteminen ja tätä kautta tiedon lisääntyminen. Yhteiset koulutukset ovat olleet oleellinen osa yhdessä kehittämistä ja kehittymistä.
  2. Alueellinen tieto-, neuvonta- ja ohjaustoiminnan toimintaohjelma (ns. strategia) on otettu kiinnostuksella vastaan ja käyttöön. Erityisen tuen suunnitelma,  hakevan toiminnan mallit (mm. urakahvilatoiminta) sekä aikuisopiskelijan ohjaussuunnitelma ovat siirrettävissä olevia mallinnuksia, joista hyötyvät kaikki toimijat. Verkostoyhteistyö ja kokoontumiset muiden alueellisten Opin Ovi -hankkeiden kanssa sekä valtakunnallisen koordinoivan hankkeen kanssa jatkuvat edelleen. Samoin Benchmarking-toiminta.
  3. Edellä olleiden tulosten pysyvyyden takaamiseksi mukana olevien organisaatioiden johtajat allekirjoittivat yhteisen kumppanuussopimuksen, joka sisältää edellytykset toiminnan jatkumiselle mm. talouden osalta.

OpinOvi L-U2 -juurruttamisprojektilla on tullut selkeä paikkansa vaivalla aikaansaatujen tulosten jalkauttamisessa ja levittämisessä varsinaisen tuotekehittelyn jälkeen.