Osaava Ohjaus -projekti päättyi

Syrjäytymisvaarassa olevista aikuisista jopa kolmannes työllistyi tai aloitti opinnot

Heinäkuussa 2013 päättynyt ESR-rahoitteinen Osaava Ohjaus -projekti keskittyi aikuisten syrjäytymisvaaraan ja syrjäytymiseen liittyvien riskitekijöiden päällekkäisyyteen. Projekti saavutti kolme merkittävää tulosta.

Syrjäytymisen taustalla olevien ongelmien päällekkäisyyttä ei usein tunnisteta eikä tunnusteta, eikä pulmien päällekkäisyydestä ole kattavia kartoituksia Suomessa. Osaava Ohjaus -projekti kartoitti asiakkaidensa tilanteen kokonaisvaltaisesti. Keskinmäärin projektin asiakkailla oli 3,8 seuraavista ongelmista: tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet, mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, pitkäaikaistyöttömyys tai rikostausta.

Päällekkäisten ongelmien ratkominen samanaikaisesti vaatii moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Projektissa kehitettiinkin moniammatillinen malli syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten tunnistamiseen ja tukeen. ”Harppaa elämäsi muutokseen”- tukimallia kokeiltiin projektin pilottiryhmissä sekä yksilöasiakastyössä. Pilottiryhmiin osallistui kaikkiaan 73 asiakasta. Yksilöasiakkaita tavoitettiin kahden vuoden aikana 875.

Tulokset ryhmämuotoisesta, kymmenen tapaamiskertaa kattavasta tukimallista olivat hyviä. Kurssin asiakkaista peräti 31,5 % joko työllistyi tai aloitti opinnot kurssin jälkeen. Projektipäällikkö Minna Anttinen Keskuspuiston ammattiopistosta kuitenkin korostaa, että kaikki ryhmätukimallin tulokset eivät näy välittömästi. Pidempää seuranta-aikaa olisi tarvittu.

Lisäksi Osaava Ohjaus -projektissa koulutettiin lähes 13 000 ohjaavaa ja neuvovaa työtä tekevää ammattilaista TE-toimistoissa, terveydenhuollossa, työpaikoilla, aikuiskoulutuksessa, KELAssa, vakuutusyhtiöissä, vapaassa sivistystyössä ja järjestöissä tunnistamaan aikuisten syrjäytymisvaara eli ”bongaamaan putoavia” ja rakennettiin moniammattillisia verkostoja aikuisten tukemiseen.

Projektin ”Skarpataan ja harpataan”-kirjaan kerättiin aikuisten omia tarinoita, onnistumisia ja kokemuksia siitä, mistä avunsaanti välillä jää kiinni. Moni mainitsee tarinoissaan esteenä sen, että oppimisvaikeuksia ei eri tahoilla tunnisteta eikä niiden uuvuttavuutta ymmärretä. Moniongelmaisuus kehittyy pikku hiljaa, kun pulmiin ei puututa ajoissa. Usein myös taloudellisen tuen puute hankaloittaa arkea entisestään. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujista usea kokee tulevansa kohdelluksi vain diagnoosinaan, ei ihmisenä.

Osaava Ohjaus -projektissa mukana olivat: Erilaisten oppijoiden liitto ry, Keskuspuiston ammattiopisto (hallinnointi), Kriminaalihuollon tukisäätiö, Kuntoutus ORTON Oy (1.1.2013 alkaen Orton Pro) ja Mielenterveyden keskusliitto ry. Projekti on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittama ja osa Opin Ovi -hankekokonaisuutta.

Lisätietoja: www.osaavaohjaus.fi

Minna Anttinen (Projektipäällikkö), Keskuspuiston ammattiopisto
etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi, puh. 040-173 6431