Opin ovi sulkeutui Valkeakoskella

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa –hanke (ESR) aloitti toimintansa heinäkuussa 2008. Sitä hallinnoi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, ja hankkeessa on mukana myös Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hanke päättyy 30.6.2013.

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan tavoitteena on ollut tarjota uraohjausta ja neuvontaa aikuiseen makuun yhden luukun periaatteella. Sen palvelut on – kaikkien Opin ovien tapaan – tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka tarvitsevat ammatillista uraohjausta ja neuvontaa koulutukseen sekä ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on ollut myös saada alueelle toimiva yhteistyökumppaneiden verkosto.

Mitä teimme: työmuotoja

Projektisihteeri Pauliina Tuomioja (vas) ja Sini Kartaslammi-Rantanen, kohtauspaikkana Opin Ovi.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista tärkeimpänä on ollut henkilökohtainen ohjaus, joka on toiminut ajanvarausperiaatteella. Käytössä on ollut lähes koko ajan oma toimi- ja ohjauspiste. Ohjausta on voitu asiakkaan tarpeen ja asuinpaikan mukaan järjestää muuallakin (esim. TE-toimiston tiloissa, Sininauhan tiloissa tai vaikkapa kahvilassa). Tapaamisten määrä asiakkaiden kanssa on vaihdellut yhdestä kerrasta pitkäkestoisiin prosesseihin, joissa on myös tehty yhteistyötä esim. ammatinvalintapsykologin, eri alojen kouluttajien ja erityisohjaajan sekä työelämän palvelukeskuksen kanssa.

Opin ovi –pysäkit ovat olleet lyhyitä päivystyksiä (tunti kerrallaan), jolloin on jaettu esitteitä ja kerrottu ohjauspalveluista. Näitä on ollut TE-toimistossa ja kirjastoissa. Erilaisissa työnhaku- ym. ryhmissä on pidetty infoja Opin oven toiminnasta kohderyhmään kuuluville.

Myös erilaiset tiedotustilaisuudet, suuremmat ja pienemmät koulutukseen ja uravalintaan liittyvät tapahtumat ovat kuuluneet Opin oven toimintaan.

Yritysyhteistyötä on tehty sekä Etelä-Pirkanmaalla että erityisesti Sastamalassa. Yhteistyö on ollut käytännössä mm. yrityskäyntejä, osaamisen ja työhyvinvoinnin kartoitusta, rekrytointia ja Sastamalassa myös yhteistyötä yrityspalvelun ja yrittäjäjärjestöjen kanssa sekä yritystreffejä.

Verkostoyhteistyö on ollut merkittävä osa toimintaa. Kaikenlainen yhteinen toiminta, ideointi ja ajatusten vaihto on kantanut eteenpäin. Verkostoissa on toimittu kolmella tasolla:

Alueellisesti mm. Etelä-Pirkanmaan aikuiskoulutustoimijat ja muut hankkeet, TE-toimisto, Valkeakosken seudun kehitys Oy ja työelämä ovat olleet osaltaan mukana toiminnassa. Projektilla on ollut työrukkasenaan toimintatiimi, joka on suunnitellut erilaisia tapahtumia ja muutenkin ideoinut toimintaa ja tuotoksia.

Pirkanmaalla tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. muut Opin ovet ja hankkeet. On järjestetty yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia (esim. Koskikeskuksessa ja Keskustorilla Tampereella), Opin ovi –auton kanssa on tehty kierroksia Etelä-Pirkanmaalla ja Sastamalassa.

Valtakunnallisesti Opin Ovi E-P on osallistunut aktiivisesti Aikuisohjauksen koordinaatiohankkeen tilaisuuksiin (esim. Opin paikka –seminaari ja Opin ovien klinikkapäivät). Laituri-hankkeen pilottia on toteutettu yhdessä Opin Ovi E-P:n sekä Konkari-hankkeen kanssa. STUDIO-hankkeen –koulutuksiin on osallistuttu ja tehty sen kanssa muutakin yhteistyötä. Myös Opin ovien Hakevan toiminnan ja työelämäyhteistyön teemaryhmään on osallistuttu.

Mutkia polulla

Kovin suuria hankaluuksia ei polun varrella ole ollut, joitakin mutkia kuitenkin: Projektin alku oli hidasta, mm. hankesuunnitelmaan piti tarkentaa. Ja matkan varrella tarkennuksia ja muutoksia on tarvittu ja täsmennetty. Projekti on ollut melko pitkä, joten sinä aikana henkilöstökin on ehtinyt osittain vaihtua, mm. projektipäällikkö kaksi kertaa. Ja kaikki suunnitellut verkostotoimijat eivät ole lähteneet niin aktiivisesti mukaan kuin oli ajateltu.

Mitä saimme aikaan, mikä jää elämään

Opin ovessa on työstetty verkostokartta TNO-palvelujen toimijoista sekä vuosikellomalli, johon on kirjattu tapahtumat, jotka voisivat jatkua hankkeen päättymisen jälkeen yhteistyökumppanien kanssa. Opin oven ohjausprosessi on mallinnettu. Ohjaustoiminnan jatkumisen mahdollisuuksia ja muotoja selvitellään. Osittain hankkeen ohjaustoimintaa jatkaa keväällä 2013 toimintansa aloittanut Ura Ovi ry.

Pirkanmaan alueella toiminta jatkuu Yhden luukun työryhmässä erilaisten tapahtumien ja ohjauksen kysymysten parissa.

Ohjaustyön tarpeellisuutta kuvaa pari ajatusta ohjauksessa olleiden palautteesta:

”Tällaista ohjaustahan me tarvitsemme, että joku avaa lukkoja.”

”Yksilöohjaus on todella hyvä idea. Henkilökohtaisen suunnitelman tekeminen sai tuntemaan, että asioillani on merkitystä.”

Lopuksi

Sanotaan, että mikään ei ole valmista ennen kuin paperityöt on tehty. Tämä pätee erityisesti projektitoimintaan sen kaikissa vaiheissa. Vielä on Etelä-Pirkanmaankin Opin ovella tehtävää: mm. tuotosten hienosäätöä, tapaamisia, sopimisia jatkosta ja raporttien tekoa sekä tärkeän aineiston arkistointia. Sitten tämä Opin ovi sulkeutuu, mutta yhteistyö jatkuu. Kiitos kaikille kumppaneille!

Projektipäällikkö Kirsti Nikander-Jaakola
Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa