AMK-tutkimuspäivillä pohdittiin monimuotoisuuden haasteita

Header_9_2014_matala

Vuoden 2014 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät järjestettiin Jyväskylässä 6.-7.11.2014. ja myös ELO-verkkolehti sekä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin verkostovalmennus olivat päivillä esillä. Verkkolehti oli päivien posteriseinällä ja valmennukset round table -esityksessä teemalla ”Verkostot toiminnan kehittämisen mahdollistajana”.

Kilpailevat päämäärät ammatillisessa koulutuksessa

ELO-verkkolehdellä oli tutkimuspäivillä oma posteri.
ELO-verkkolehdellä oli tutkimuspäivillä oma posteri.

Ensimmäisenä päivänä brittiläisen Sheffieldin yliopiston professori Kathryn Ecclestone puhui ammatillisen koulutuksen kilpailevista päämääristä ja niiden vaikutuksista opetussuunnitelmiin, ammatilliseen osaamiseen ja pedagogiikkaan. Ecclestone puhui Ison-Britannian lähtökohdista käsin, mutta totesi monien hänen huomioistaan olevan ajankohtaisia Suomessakin.

”Nämä kilpailevia päämääriä syntyy esimerkiksi opetussisältöjen suhteen – jotkut sidosryhmät esimerkiksi kokevat, että ammatilliseen koulutukseen sisältyy liikaa yleistä osuutta ammatillisen opetuksen kustannuksella. Opettajissa keskenään ristiriitaiset päämäärät saavat aikaan hämmennystä. Ammatillisen koulutuksen tarkoitusperistä olisikin hyvä synnyttää parempaa yhteisymmärrystä. Toisaalta puhetta ammatillisen koulutuksen kriisistä tulisi myös haastaa”, Ecclestone totesi.

AMK-päivien toinen key note -puhuja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen painotti monimuotoisuutta haasteena oppilaitosjohtajuudelle.

”Asiantuntijaorganisaatioissa kuullaan laajasti henkilöstöä, mikä synnyttää sitoutumista valittuihin ratkaisuihin. Mutta ovatko kaikki nämä keskustelut tarpeellisia? Entä kuinka osaisimme oppilaitosten johdossa löytää juuri ne asiat, jotka aidosti sitä vaativat”, Pirskanen pohti.

Myös koordinaatioprojekti mukana

Hannele Torvinen (vas.) oli yksi verkostoja käsitelleen round tablen vetäjistä.
Hannele Torvinen (vas.) oli yksi verkostoja käsitelleen round tablen vetäjistä.

Tutkimuspäivien posteriseinällä esiteltiin Elo-verkkolehteä, ja aikuisohjauksen koordinaatioprojektilla oli myös oma round table -esitys teemalla ”Verkostot toiminnan kehittämisen mahdollistajana”. Round tablen vetivät koordinaatioprojektin projektipäällikkö Auli Ryhänen sekä verkostovalmentajat Hannele Torvinen ja Anne Leppänen.

Round tablen ideana oli, että koordinaatioprojektin lyhyt alustus antaisi mahdollisimman paljon tilaa keskustelulle. Yleisön puolelta nostettiinkin esille esimerkiksi niin sanottu oto-ongelma: miten löytää aikaa ja resursseja työhön, joka ei ole työntekijän oma ensisijainen palkanmaksukanava?

”Verkostotyön johtaminen on mahdollistamista, verkostoyhteistyön tulisi olla koko organisaatiotason asia”, Anne Leppänen totesi tähän.

Myös muut kommentoijat pelkäsivät verkostojen unohtumista, kun niiden ulkopuolinen rahoitus loppuu. Verkoston jäsenten sitoutumisessa nähtiin aaltoilua, jotkut ovat enemmän motivoituneita toimintaan kuin toiset. Eräiden yleisön jäsenten kokemuksissa verkostot oli saatu elämään talkoovoimin, vaikka rahoitusta ei ollutkaan.