Tag Archives: Korkeasti koulutettujen ohjaus

Vipua ja vetoa töihin! -hanke tähyilee korkeakoulutettujen urapoluille

Vipua ja vetoa töihin! -hanke kehittää korkeasti koulutettujen uraohjauksen ja -neuvonnan palveluja ja heitä ohjaavien ammattilaisten osaamista. Valtakunnallisessa hankkeessa työskennellään korkeakoulutettujen uraohjaukseen liittyvien kysymysten parissa.

Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on tukea eri ohjaustahojen välistä verkostoitumista ja vuoropuhelua erityisesti korkeakoulutettuja koskevissa työelämäkysymyksissä. Verkostojen kehittämisen osalta Vipua ja vetoa töihin! -hanke linkittyykin Opin ovi -hankeperheeseen, jossa on tehty arvokasta työtä alueellisen verkostoyhteistyön lisäämiseksi.

Vipua ja vetoa töihin! -hankkeen toteuttajia ovat Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Hanke saa rahoitusta opetusministeriön valtakunnallisesta ESR-kehittämisohjelman 2007–2013 toimintalinjasta 3, Osaajana työmarkkinoille –kehittämisohjelmasta. Hankkeen kansallinen rahoittaja on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Read More »