Kriisijohtaminen korostuu, mutta samalla vastuu jakautuu

(kuva: Aila Pikkarainen,2020)

Valkovuokkoja kasvaa lähimetsässä. Harmaata maapohjaa vasten valkovuokot erottuvat kirkkaina ja terävinä. Vaikka valkovuokot kasvavat tiiviissä ryhmissä, tuskin ne tietoisesti (?) toimivat tietyn tiimimallin mukaan. Ekologisesti lienee tarkoituksenmukaista kasvaa yhdessä. Verrattuna sisariinsa sinivuokkoihin, valkovuokoilla on vihreät aluslehdet samaan aikaan esillä – siis kukat ja lehdet samassa puskassa.

Sinivuokko sen sijaa tunkee komean yksittäisen kukkansa ensin harmaasta ja kohmeasta maasta esiin. Kovapintaiset lehdet tulevat vasta myöhemmin keväällä esille. Mikähän on sinivuokon tiimimalli ja miksi?

***

Kotihoito toteutuu tyypillisesti tiimien toimintana, jossa sovitut asuinalueet ja sen asiakkaat kuuluvat tietyn tiimin vastuulle. Tiimeissä jaetaan työtehtäviä ja osaamista sekä ratkotaan haastavia tilanteita. Tiimeissä tieto kulkee aamuvuorosta iltavuoroon sekä arjesta viikonloppuihin. Tiimi on täsmälleen niin hyvä kuin sen heikoin lenkki. Ja kukapa haluaisi olla tiiminsä heikoin lenkki!

Koronapandemian aikana on toistuvasti nostettu esille työyhteisöjen ja tiimien johtaminen. Johtaminen vaatii näissä erityistilanteissa aktiivista ja näkyvää johtamista, jossa tartutaan ripeasti eteen tuleviin haasteisiin. Yllättävissä tilanteissa tulee toimia ja ohjeistaa – vaikka toiminta olisi alussa epävarmaan ja haparoivaa, on tärkeää luoda tunne, että olemme tässä yhdessä. Kriisijohtaminen kutsuu esimiehet ja tiimivastaavat eturintamaan, näkyville.

Pa-Mu-hankkeen kunnista olemme saaneet kuulla juuri tällaisesta johtamisesta, mutta samalla myös vastuun jakamisesta ja luottamuksen rakentamisesta kaikkien kotihoidon toimijoiden kesken. Onpa meille jopa kerrottu, että kaikesta uudesta ja pelottavasta huolimatta näyttää siltä, että ilo on palannut työhön.

Pandemian edessä kaikki ovat tasavertaisia, niin työntekijät keskenään kuin erilaiset asiakas- ja ikäryhmät keskenään. Hankkeen ulkopuolelta kuulin juuri yhden työntekijän kertovan, että koronan edessä asiakkaan ja asiantuntijan välinen ero on jollain tavalla hävinnyt ja ollaan samalla puolella, yhdessä

***

Toinen tämän kirjoituksen teema liittyy teknologiaan. Uunituore raportti ilmestyi verkkoon, tässä tiedot julkaisusta:

Lähteenmäki, J., Niemelä, M., Hammar, T., Alastalo, H., Noro, A., Pylsy, A., Arajärvi, M., Forsius, P., Pulli, K., & Anttila, H. (2020). Kotona asumista tukeva teknologia – kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmät (KATI-malli). VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology, No. 373 https://doi.org/10.32040/2242-122X.2020.T373

Seuraavaksi ote sivulta 23:

5.1.4 Apu- ja kuntoutusvälineet
Apu- ja kuntoutusvälineisiin kuuluvat mm. liikkumista, näkemistä ja kuulemista sekä fyysistä harjoittelua tukevat ratkaisut. Välineet luovutetaan asiakkaille suoraan terveydenhuollon toimintayksiköistä, apuvälinekeskuksesta tai yksityisten apuvälineyritysten kautta. Sama organisaatio tyypillisesti antaa opastuksen apuvälineen käyttöön ja huolehtii mahdollisista apuvälineisiin liittyvistä korjaus- ja huoltotöistä. Apuvälinelogistiikan käytännöt ovat nykytilassa kirjavia ja jäävät usein asiakkaan itsensä tai tämän läheisen vastuulle. IoT-ratkaisujen (luku 6.2) yleistyessä on odotettavissa, että apuvälineissä on teknologiaa, joka mahdollistaa niiden etähallinnan. Lisäksi kehitteillä on ratkaisuja (mm. älyrollaattori), joissa apuvälineeseen on integroitu antureita fyysisen aktiivisuuden tai terveyden monitorointiin. Kehitteillä on myös erilaisia muistia ja kognitiota tukevia ratkaisuja perustuen päälle puettavaan teknologiaan [6].

***

Kokonaisvaltaiseen kotona asumiseen ja elämiseen liittyen tämä yllä oleva kuvaus osoittaa, miten asuminen nähdään vielä hyvin kapeasti, mekanistisesti ja fyysisesti. Passiivisesti vastaanotettua teknologiaa, monitorointia ja valvontaa on jo tuotettu vuosikymmeniä niin erikoissairaanhoidossa kuin navetoissa. Tuleeko ikääntyneiden kotona asumisen teknologiasta jotakin tähän väliin?

Jatkoin lukemista, ja odotin tekstiltä jotain todella innovatiivisista, onhan kyseessä kuitenkin VTT:n tuotos 🙂 Ja tulihan se sieltä: Sote-alueen teknologiakoordinaattorin tehtävän ja vastuiden määrittely (s. 53). 

Kuuntelin alkuviikosta tulevaisuuden kollegan megatrendeista kertovaa luentoa, jossa kuvattiin, miten tulevaisuudessa sosiaali-ja terveysalan moniammatillisissa tiimeissä tulee olemaan digi- ja teknologiaosaajia, joten teknologiakoordinaattori sopisi näihin ryhmiin hyvin yhdeksi lisäosaajaksi.

Kunhan asiakkaan ääni ja tarpeet eivät hukkuisi näissä asiantuntijatiimeissä. Odotan siis tulevaisuutta ja omaa vanhuuttani sillä mielellä, että jonain päivänä kotihoidon sijaan ovellani seisoo teknologiakoordinaattori… ja sijoitun johonkin erikoissairaanhoidon ja diginavetan välimaastoon kotona asuvana ikääntyneenä aikuisena.