Tietoa hankkeesta

RoboCountryside -Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan

01.10.2018 – 31.12.2020

Robotiikkataidoista muodostuu tulevaisuudessa uudenlainen kansalaistaito, joka mahdollistaa niin yksilöiden kuin yhteisöjen ja yritysten menestymisen tulevaisuudessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun nuoret ja ikääntyneet sekä työikäiset seuraavien yritysryhmien kautta: maaseudun pää- tai sivuelinkeinoa harjoittavat tai suunnittelevat maatalousyrittäjät, maaseudun tuotanto-, hyvinvointi- ja palvelualan mikro- ja pk-yritykset sekä kuntapäättäjät ja kehittäjät. Tiedonvälityshankkeen päätavoitteena on jakaa uusinta robotisaatioon (palvelu-, teollisuus-, mobiili- ja sosiaalinen robotiikka sekä XR eli laajennettu todellisuus) liittyvää tietoa, vahvistaa maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tukea teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä. Tavoitteena on myös vaikuttaa robotiikkaan liittyviin asenteisiin ja vallitseviin organisaatiokulttuureihin sekä kannustaa ja rohkaista robotiikan kokeilukulttuuriin sekä kokemusten välittämiseen, esimerkiksi uusien palveluiden synnyttämiseksi.

Hanke vahvistaa monimuotoista maaseutuasumista ja elinvoimaisuutta aktivoinnilla ja lisäämällä alueen toimijoiden yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta sukupolvirajat ylittäen. Hankkeessa tuetaan maaseudun yrittäjyyden uudistumista välittämällä tietoa ja osaamista roboteista sekä robotiikan tarjoamista mahdollisuuksista niin palveluiden kuin yritystenkin kehittämiseksi. Samalla tarjotaan tietoa ja uudenlaisia keinoja maatalousyrittämiseen.

RoboCountryside toimii yhteistyössä JAMKin muiden robotiikka-hankkeiden kanssa: Robots On Road ja Robotti tuli töihin. Yhdessä hankkeet toimivat JAMK Robotics Centerin alla.

 


Lisätietoja:

Toni Pekkola, projektipäällikkö, toni.pekkola@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Hyvinvointiyksikkö TKI, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä