Hyönteisvalkuaisten salliminen rehuna hyvä alku

Euroopan Unioni päivitti elokuussa rehuasetuksen N:o 999/2001 liitettä IV. Selkokielellä ja tiivistäen muutos sallii muiden kuin märehtivien tuotantoeläinten ja turkiseläinten ruokinnan käsitellyllä eläinvalkuaisella. Kokonaisuudessaan päivitys on löydettävissä Komission Asetus (EU) 2021/1372. Rehuasetuksen muutoksen taustalla on alati kasvava lihantuotantosektori ja sen kysyntä rehuproteiineille sekä halu vähentää riippuvuutta unionin ulkopuolisista raaka-ainetuottajista. Perinteisten eläintuotteiden kuten veri- ja luujauhon, kollageenin […]

Osaaminen ratkaisevaa metsien tulevaisuudelle

Metsät ovat merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa. Kansallisvarallisuutena niiden arvo on noin 80 miljardia euroa, joka on rakennuskannan jälkeen suurin varallisuuserä. Metsät ovat lähellä kaikkia, ja niiden merkitys on meille niin Suomen historiallisen kehityksen kuin nykyisen hyvinvoinninkin kannalta keskeinen. Metsät ovat myös elinympäristö ihmisille ja eliölajeille. Metsiltä odotetaan lisäksi roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Erilaisten, osin ristiriitaisten, tavoitteiden […]