Työkaluja yrityksen kiertotaloustoiminnan mittaamiseen ja johtamiseen

Kiertotaloutta voidaan edistää yrityksissä monin tavoin. Kuvaan tässä blogissa muutamia avoimesti saatavilla olevia työkaluja, joilla yritys voi arvioida omaa toimintaansa kiertotalouden näkökulmasta ja tunnistaa, miten voi kehittää omaa toimintaansa kohti kiertotaloutta ja kestävämpää liiketoimintaa. Tarkistuslistalla alkuun Yksinkertaisimmillaan yrityksen resurssien käyttöä voi järkevöittää hyödyntämällä erilaisia omatoimisesti toteutettavia tarkistuslistoja ja resurssikartoituksia. Esimerkiksi Valonia on tuottanut tarkastuslistoja erityisesti…

Jatka lukemista

Suo, kuokka ja Jussi. Sekä helmi ja hiili

Voidaanko soilla harjoittaa jatkossa metsätaloutta? Kysymys on perusteltu, koska ilmastonmuutos on täällä ja soiden turpeeseen on sitoutunut liki 70 % metsien hiilestä. Ojitusten ja hakkuiden haitallisia vaikutuksia vesistöön ja elinympäristöihin ei ole vieläkään onnistuttu kokonaan poistamaan. Suometsiä on Suomessa yli viisi miljoonaa hehtaaria ja niistä puolet on ojitettu.  Noin neljännes metsien kokonaispuustosta ja viidennes hakkuumääristä…

Jatka lukemista

Biotalouden kehittämisympäristöt yritysten käyttöön

Biotalousinstituutin (BTI) laboratoriot eli kehittämisympäristöt remontoitiin vuonna 2021 paremmin kehittämistyötä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Tällöin tilat jaettiin neljään erilaiseen kokonaisuuteen: Louheen, Miiluun, Ahtiin ja Testoriin. Louhessa tehdään pääosin erilaisten biomassanäytteiden esikäsittelyä, kun taas Miilussa ja Ahdissa keskitytään näytteiden analysointiin. Testorissa, vanhalta nimeltään Kattilatestauslaboratoriossa, voidaan tehdä edelleen lämmityskattiloihin liittyvän TKI- ja testaustoiminnan lisäksi myös muita lattiapinta-alaa vaativia uusien…

Jatka lukemista

Maatilojen muovit kiertoon: tietoa alkaa kertyä toimintamallin rakentamiseen

Maatilojen muovit kiertoon, MuKi -hanke on edennyt toimintakautensa puoleen väliin. Ennen kesän lomakautta on hyvä hetki ynnätä yhteen tähänastisia toimenpiteitä ja tuloksia. Toukokuun loppuun mennessä hankkeessa on kartoitettu eri tuotantoaloilta kertyvän muovin määrää ja laatua, sekä muovijätteen vastaanottajia pohjaksi uuden toimintamallin luonnille. Toimintamallin työstämistä on päästy hiljalleen aloittamaan ja työtä tullaan jatkamaan alkusyksyn aikana. Pilottitiloilta…

Jatka lukemista