Meillä tehdään talentteja – terkut hankkeen osatoteuttajalta

Jyväskylän Katulähetys toimii osatoteuttajana TiimiVerkko-hankkeessa. Organisaatio on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat työvalmennus, asumisen palvelut, kierrätystoiminta, ruoka-apu ja nuorisotyö. Palveluilla pyritään vastaamaan niihin tarpeisiin, joita haastavassa elämäntilanteessa olevilla ihmisillä on.

Jyväskylän Katulähetys kehittää toimintaansa jatkuvasti ja hanketyö on siihen oiva keino. Hankkeet mahdollistavat sekä jo olemassa olevan toiminnan kehittämisen että uuden luomisen. Verkkompäristöt ja digimenetelmät ovat tätä päivää – myös kolmannella sektorilla. TiimiVerkko-hanke tuo digitaaliset työvälineet osaksi yhdistyksen jo olemassa olevia valmennus- ja ohjauspalveluita. Muutaman kuukauden aikana hanke on jo toteuttanut erilaisia digikokeiluja, joihin osallistui Jyväskylän Katulähetyksessä sekä kohderyhmään kuuluvia että ammattilaisia. Osaamiskyselyn ja työpajatyöskentelyn puitteissa on kartutettu henkilöstön digiosaamista ja suunniteltu digiagentti-toimintaa.

Hanke toteutuu tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän Katulähetyksen Talentti-valmennuksen kanssa. Talentti-valmennus on asiakaslähtöistä, ammatillista ja tavoitteellista työvalmennusta, joka on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille. Monipuoliset toimintaympäristöt ja vaihtelevat työtehtävät mahdollistavat yksilöllisen tuen työllistymisen esteiden purkamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa työelämätaitoja ja avata mahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille.

TiimiVerkko-hankkeen kohderyhmään kuuluvat erityisesti Talentti-valmennuksen kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt. Myös asumispalveluiden ja nuorisotyön piirissä olevat henkilöt kuuluvat osaksi kohderyhmää. Etävalmennusta ja -ohjausta pilotoidaan ryhmässä ja/tai yksilövalmennuksessa. Pilotteihin osallistuvat pääsevät kokeilemaan ja testailemaan erilaisia digimenetelmiä, joiden avulla pyritään löytämään uusia keinoja työllistymispolkujen luomiseen sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Digiratkaisut toteutuvat jokaisen osallistujan omiin tavoitteisiin tähdäten. Digitaalisen ohjaus- ja valmennusosaamisen kasvaessa uudet menetelmät muotoutuvat luontevaksi osaksi päivittäistä työskentelyä. Ratkaisuista hyötyvät sekä yhdistyksessä työskentelevät ammattilaiset että asiakkaat. Kehittämistyö tapahtuu yhdistyksen monipuolisissa työympäristöissä yhteistyöllisesti sekä henkilöstön että kohderyhmään kuuluvien kanssa.

Etävalmennus ja -ohjaus tuo joustavuutta valmennus- ja ohjaustyön toteuttamiseen. Se edistää palveluiden saavutettavuutta ja tuo arkeen uusia keinoja, joilla edistää hyvinvointia, elämänhallintaa, osallisuutta ja työhön paluuta.

Tekstin kirjoitti TiimiVerkko-hankkeen työntekijä Ida-Maria Koskivaara Jyväskylän Katulähetykseltä.