Hyvinvointiappsit – melkoinen viidakko!

 

Tiimiverkon webinaarissa pureuduttiin digiagenttien kanssa mobiiliappsien valinnan vaikeuteen ja käytiin läpi keinoja löytää, arvioida ja valita sopivia suositeltavia appseja asiakkaalle.

Mobiilisovelluksista eli appseista veikataan tulevaisuudessa niin palvelujen saatavuuden parantajaa kuin kokonaan uusien palvelujen mahdollistajaa. Erilaisia sovelluksia suositellaan asiakkaille Suomessakin jo jonkin verran.

Mobiiliteknologia eli matkapuhelimet ja muut langattomat älylaitteet leviävät vauhdilla ympäri maailmaa ja niiden käyttöaste kasvaa huimaa vauhtia. Suomen virallisen tilaston mukaan (2017) suomalaisista älypuhelin oli omassa käytössä 77 %:lla ja se oli myös suomalaisten suosituin väline netin käyttöön. Selvityksen mukaan työikäisistä yli 90% käyttää nettiä useamman kerran päivän aikana. Melkoinen mahdollisuus!

Mobiiliteknologian yleistymisen myötä myös erilaisia hyvinvointiin liittyviä sovelluksia on tullut nopeasti markkinoille valtava määrä. Erään selvityksen (R2G) mukaan jo vuonna 2017 eri sovelluskaupoista löytyi 325 000 mobiiliterveyssovellusta. Paras tarjonta oli Google Play –kaupassa.

Ammattilaisen näkökulmasta haasteena on kuitenkin löytää tuosta valikoimaviidakosta kullekin asiakkaalle käyttöön sopivin sovellus.  Maailmalla on kehitetty jo joitakin erilaisia sovellusten arviointipalveluita tai kriteeristöjä, joiden tarkoitus on helpottaa ammattilaista sovellusten valinnassa. Ennen kuin ammattilainen voi suositella asiakkaalleen mobiilisovellusta, hänen tulee varmistaa, että sovellus on luotettava, turvallinen ja vastaa kulloisenkin asiakkaan tarpeeseen.

Tiimiverkon webinaarissa käsiteltiin mobiilisovellusten löytämistä ja valintaa siltä kannalta, mihin asioihin arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota. Sen lisäksi, että appseja valitessa huomio kannattaa suunnata sovelluksen käytettävyyteen ja tietoturvaan, on tärkeä huomioida ennen kaikkea sovelluksen tarjoama ohjauksellinen sisältö ja käytön turvallisuus. Mahdollistaako sovellus päivittäisen kirjaamisen päiväkirjamaisesti, lähettääkö se muistutuksia, antaako palautetta ja vinkkejä, vahvistaako pystyvyyden tunneta, kannustaako…

Mobiilisovellusten valintaan ja suositteluun liittyy kuitenkin olennaisesti ammattilaisen asiantuntijaosaamiseen kuuluva asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen sillä loppupelissä appsin valinnan ratkaisee asiakkaan yksilölliset ominaisuudet ja hänen oma kiinnostuksensa.

 

Lähteet ja lisää aiheesta:

Mäkelä, J., Punna, M., Sevón, E. & Malinen, K. (toim.) 2018. Mobiilimenetelmät sote –asiakastyössä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 242. https://urly.fi/1biH

R2G: https://research2guidance.com/325000-mobile-health-apps-available-in-2017/

Suomen virallinen tilasto (SVT). 2017. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö. ​ Tilastokeskus. Helsinki.

Jätä kommentti