SOTE-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta – edessä, rinnalla vai takana?

Omalla alalla touhuten Sosiaali- ja terveysalan opettajien, tutkijoiden ja kehittäjien yksi keskeinen vahvuus on ollut käytännön työn omakohtainen kokemus, koska useilla koulutusurilla etenemiseen on vaadittu vähintään kahden tai kolmen vuoden käytännön työkokemus. Vaikka käytännön hoito- kuntoutus- ja sosiaalialan työstä voi olla jo vuosia, on taustalla vaikuttamassa oman ammattialan tietoperusta menetelmineen sekä asiakastyön erilaiset kokemukset. Myös […]