Robotti työkaveriksi?

Hyvinvointialalla kärsitään työvoimapulasta, kiireestä sekä fyysisestä rasituksesta. Myös väestön ikääntyminen sekä asiakaskunnassa että työntekijöissä, on vauhdittanut robotiikan kehittämistä ja käyttöönottoa hyvinvointipalveluissa. Parhaimmillaan robotiikan ja tekoälyn tarjoamat uudet mahdollisuudet vapauttavat ammattilaisten aikaa varsinaiseen hoitotyöhön ja ihmisten kohtaamiseen, kun ns. välillinen hoitotyö jää vähemmälle. Suotuisista vaikutuksista huolimatta, monet hoitotyön ammattilaiset suhtautuvat kuitenkin robotiikan käyttöönottoon varauksella. Lappeenrannan teknillisessä…

Jatka lukemista

Robotiikka terveydenhuollon tukena

Robotiikkaa on ollut teollisuuden käytössä jo vuosikymmeniä. Hyvinvointialan ja terveydenhuollon robotiikka on kuitenkin aivan oma alansa verrattuna perinteiseen teollisuusrobotiikkaan, sillä jo tulokulma aiheeseen on aivan toinen. Kun teollisuusrobotiikassa on kyse materiaalisen tuotannon tehostamisesta, hyvinvointialan ja terveydenhuollon robotiikassa pyritään teknologian keinoin, suoraan tai välillisesti edistämään inhimillistä hyvää. Rohkaisevia näyttöjä robotiikan tuomista hyödyistä on sote-puolella jo saatu….

Jatka lukemista

Yrittäjän työkyky on yrityksen kivijalka

Työkyky rakentuu unen, palautumisen ja liikunnan ympärille – yrittäjälläkin. Kun nämä kolme tekijää ovat keskenään tasapainossa, ihminen on resilientti eli pystyy suoriutumaan paremmin erilaisista työelämässä vastaan tulevista vaikeista tai stressaavista tilanteista.  Kolmikon tärkein elementti on uni, sillä se määrittelee pitkälti seuraavan päivän. Hyvä palautuminen on seurausta riittävästä ja laadukkaasta unesta. Myös työpäivään pitäisi sisällyttää palauttavia…

Jatka lukemista

Vuoteni projektipäällikkönä – 10 vinkkiä vasta-alkajalle

Pidän haasteista, enkä pelkää kohdata niitä. Haasteiden kautta on mahdollista kehittyä ja oppia niin sisällöistä, kuin itsestäänkin. Kesällä 2018 minulle tarjottiin opettajaminäni toistaiseksi suurinta haastetta, projektipäällikkyyttä TiimiVerkko -hankkeeseen. Hankkeen sisältö vaikutti osaamiseeni sopivalta, kuntoutusta. No kuntoutusta etänä, mutta sekään ei ole ihan vierasta ja digitaalisuus on kiinnostanut jo pitkään. Hieno mahdollisuus kehittyä ja saada uutta…

Jatka lukemista

DIKO KIITTÄÄ JA KUMARTAA

Lähtökohdat DIKO-hanke alkoi, kun ajatuksena valtakunnassa oli sote-muutos ja uuden sote-mallin käynnistyminen 1.1.2019. Lisäksi uutisointi isojen kansainvälisten ketjujen toiminnassa havaituista hoivan laadun ja resurssien puutteista alkoi koetella alan yrittäjiä. Kotihoidossa meneillään ollut voimakas työ- ja toimintakulttuurin muutos oli haaste työntekijöille, erityisesti johtamiselle. Moninaisen toimintakentän johtaminen asettaa entistä suurempia haasteita esimiehille. Työn tekeminen asiakkaan kotona lisää…

Jatka lukemista

RoboCountryside: Tulevaisuutta rakentamassa

Miten luoda robotiikasta menestystekijä? Automaatio, digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly ovat tulevaisuuden megatrendejä. Robotiikkataidoista muodostuu tulevaisuudessa uudenlainen kansalaistaito, joka mahdollistaa niin yksilöiden kuin yhteisöjen sekä yritysten menestymisen. Moni kokee, että toimintaympäristön jatkuva muutos on ainoa ennustettavissa oleva ilmiö ajassamme. Näin ehkä onkin, mutta muutos ei välttämättä ole negatiivinen tekijä, vaan se saattaa merkitä myös mahdollisuutta liiketoiminnan…

Jatka lukemista

Jos olisi vaikka jotain järkevää tekemistä

Mikä saa nuoren aikuisen lähtemään mukaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaan? Mitä nuoret odottavat sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta yhdistävältä avokuntoutukselta? MATKA-ryhmäläisten kertoman mukaan tärkeää on ainakin mielekäs tekeminen, vertaistuki ja itseluottamuksen lisääminen. MATKA-ryhmätoimintaa kehitetään ja arvioidaan parhaillaan käynnissä olevassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamassa ja Kelan rahoittamassa MATKA – Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille -hankkeessa. Ryhmien toteutuksesta vastaa Nuorten…

Jatka lukemista

Viljelijän tärkeintä työvälinettä huolletaan halaamalla

Parisuhde on maatalousyrittäjän tärkein työväline. Tämän väitteen näyttäisi isoilla kirjaimilla allekirjoittavan niin keskisuomalaiset viljelijät kuin heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset. Vastaavaan tulokseen tuli myös Melan vuoden 2015 työhyvinvointikysely, jonka mukaan viljelijöiden keskeisin työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuki on toimiva parisuhde. Näistä lähtökohdista syntyi Yksissä-hanke. Maaseuturahaston rahoittaman ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Parisuhdekeskus Katajan toteuttaman hankkeen tavoitteena on tuoda tietoa…

Jatka lukemista

Nuoruuden ja työttömyyden oravanpyörässä

ViVo – Virtaa ja voimaa nuorille –projekti on Keski-Suomen ELY -keskuksen Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama toimintalinjan 5 (ESR) hanke, joka pyrkii helpottamaan alueen nuorisotyöttömyyttä. Hankkeen kantavana teemana on ollut arjenhallinta- ja työelämätaitojen kehittäminen: luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, kommunikaatio ja yhteistyö. Tätä kautta voidaan päästä kohti laajempia tavoitteita, kuten arjenhallinta, työura sekä…

Jatka lukemista

TKI-toiminta osaksi opintojakson toteutusta – kokemuksia IKÄ-MATKA-hankkeesta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sisältyy osaksi ammattikorkeakoulujen tehtävää, joka määritellään Ammattikorkeakoululain (932/2014) neljännessä pykälässä seuraavasti: ”… Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.” Ammattikorkeakouluilla nähdään olevan vahvaa osaamista TKI-toiminnassa…

Jatka lukemista