Digitaalisen kuntoutuksen tulevaisuuden näkymiä

Erilaisten digitaalisten ratkaisujen ajatellaan tarjoavan kustannustehokkaita ja joustavia tapoja toteuttaa hoitoa ja kuntoutusta. Päätöksenteossa suhtaudutaankin digitaalisten palveluiden käyttöönottoon usein varsin optimistisesti. (Valokivi, Carlo, Kvist & Outila, 2021.) Kuntoutusalan ammattilaiset ovat koronan myötä ottaneet käyttöön erilaisia etäkuntoutuksen ratkaisuita (Heiskanen, Rinne, Miettinen & Salminen, 2021). Kuitenkin laajemmin digitaalisten ratkaisuiden, kuten puettavan teknologian, virtuaalitodellisuuden tai mobiilisovellusten hyödyntäminen kuntoutuksessa […]