Osaaminen näkyväksi maahanmuuttajatyössä

Maahanmuuttajataustaiset perheet muodostavat nykyään jo merkittävän osan kaikista perheistä eri puolilla maailmaa, vaikka maahanmuuton luotettava tilastointi on vielä haastavaa. Kuitenkin tiedetään, että yksistään vuonna 2018 OECD-maihin tuli noin 1,9 miljoonaa perheellistä maahanmuuttajaa, mikä oli lähes puolet kaikista maahanmuuttajista (Family Migration 2021). Lisäksi Euroopassa vuoden 2019 ensimmäisen puolikkaan ajalta raportoitu yli 10 000 lapsen saapuminen maanosaan (Refugee […]

Keski-Suomen neljä korkeakoulua vahvistavat yhteisöllisyyttä – keskiössä opiskelija

Covid19-pandemian toisena keväänä tuli iloisia uutisia Keski-Suomeen. Opetus- ja kulttuuriministeriö halusi keskisuomalaisten korkeakoulujen hakemuksesta vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia, liikkumista ja yhteisöllisyyttä. Taustalla on valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön selonteko liikuntapolitiikasta, joka tuo esille tarpeen korkeakoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin luomiseen ja liikkumisen lisäämiseen osana opiskeluarkea (Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta 2018). Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -kehittämishanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yhteistoteuttajina […]