Keski-Suomen neljä korkeakoulua vahvistavat yhteisöllisyyttä – keskiössä opiskelija

Covid19-pandemian toisena keväänä tuli iloisia uutisia Keski-Suomeen. Opetus- ja kulttuuriministeriö halusi keskisuomalaisten korkeakoulujen hakemuksesta vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia, liikkumista ja yhteisöllisyyttä. Taustalla on valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön selonteko liikuntapolitiikasta, joka tuo esille tarpeen korkeakoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin luomiseen ja liikkumisen lisäämiseen osana opiskeluarkea (Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta 2018). Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -kehittämishanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yhteistoteuttajina toimivat Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellinen tiedekunta, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Ilmasotakoulu. 

Etäopiskelu on lisännyt haasteita

Yhtenä hankkeen ideanikkareista toimi JAMKin liikunnan lehtori Maija Jylhä. ”Useiden korkeakouluopiskelijoille tehtyjen hyvinvointikartoitusten tuloksista tulee esille vahvasti, miten opiskelijoiden mielen hyvinvointi on heikentynyt, väsymys, paikallaanolo ja istuminen on lisääntynyt ja fyysinen aktiivisuus vähentynyt”. Etäopiskelun lisääntyessä myös opiskelijoiden yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet, kertoo THL:n tuore korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT). Jopa 70 prosenttia 18–26-vuotiaista korkeakouluopiskelijoista kokee, että opiskelu on vaikeutunut koronaepidemian aikana. (Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT).) Uskon, että liikunnalla on merkitystä mielekkään ja aktiivisen elämän rakentamisessa ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa”, tiivistää Jylhä kolmenkymmenen vuoden kokemuksen saldoa.  

Opiskelijan arkeen pieniä tekoja

Hankkeessa luodaan valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli, jolla lisätään aktiivista ja opiskelua edistävää toimintakulttuuria. ”Ihan konkreettisena tavoitteena on lisätä opiskelupäivän aikaista arkiliikkumista ja vähentää päivittäistä istumista sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä opiskelijoiden ja koko henkilökunnan kera”, tiivistää Jylhä ja toivoo, että Covid19-pandemian ja etäajan jälkeen pääsemme uuteen normaaliin niin, että hankkeen toimenpiteillä luodaan mahdollisuuksia lisätä liikuntaa luontevaksi osaksi opiskelijan opiskeluarkea, edistää fyysiseen aktiivisuuteen mahdollistavia ja houkuttelevia opiskeluympäristöjä ja vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta.

Osana Liikkuvaa opiskelua

Keski-Suomen neljän korkeakoulun laaja-alainen ja toimialat ylittävä yhteishanke on valtakunnallisesti merkittävä edelläkävijä Liikkuva opiskelu -ohjelman toteuttajana korkeakouluissa ja tukee osaltaan Jyväskylän profiloitumista liikuntapääkaupungiksi. ”On innostavaa aloittaa hanke, jota on suunniteltu useamman vuoden ajan ja jonka tarpeen olemme opettajina nähneet konkreettisesti opiskelijoiden arjessa ja työmme lomassa. Erityisen hienoa on, että mukana on useita korkeakouluja ja näin voimme yhdessä edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Aktiivisen ja hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin sekä liikkuvan pedagogiikan edistämisen toimenpiteet rakennetaan yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa.  Hyvä opiskelu- ja työkyky on kaikkien yhteinen asia”, muistuttaa Jylhä.

Lähteet:

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT). Viitattu 15.6.2021. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/korkeakouluopiskelijoiden-terveys-ja-hyvinvointitutkimus-kott-

Liikkuva opiskelu. Viitattu 13.6.2021. https://www.liikkuvaopiskelu.fi/fi/liikkuvaopiskelu

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta. Viitattu 14.6.2021. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_6+2018.pdf

Kirjoittajat

Maarit Honkonen-Seppälä toimii Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän kampuksella lehtorina ja Humanistisen ammattikorkeakoulun edustajana Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeessa

Essi Heimovaara-Kotonen on Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektiasiantuntija ja Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeen projektipäällikkö.

| Kirjoittaja: HYVI TKI