lapsi leikkii kiipeilytelineellä

LIITU-tutkimuksesta tietoa koulujen liikunnallisesta toimintakulttuurista: yläkoululaiset viettävät yhä useammin välituntinsa ulkona 

Lasten ja nuorten liikkumista on pyritty edistämään kouluun suuntautuvien toimenpiteiden kautta jo pitkään. Liikkuva koulu -ohjelma on vaikuttanut myönteisesti koulujen toimintakulttuuriin luoden edellytyksiä liikkumiselle koulupäivän aikana. Tässä on vielä kuitenkin kehitettävää erityisesti yläkouluissa, joihin Liikkuva koulu -toiminta ei ole juurtunut samalla tavalla kuin alakouluihin. Ulkovälituntien yleistyessä olisi myös hyvä tehdä ulkona olosta oppilaille kiinnostavampaa.  Liikkuminen…

Jatka lukemista
kolme henkilöä asettelee INPRO-lippua salkoon

Ammattien välinen yhteistyö kuntoutuksessa – korkeakoulutuksen ja työelämän sekä ammattilaisten välisten kuilujen kaventaminen

Kuntoutus edellyttää usean eri ammattilaisen yhteistyötä, johon tulee harjaantua jo koulutuksen aikana. Tätä korostetaan parin viime vuoden aikana julkaistuissa Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksissa ja ohjeissa. Ammattien välisestä yhteistyöstä on kyse, kun vähintään kahta eri ammattia tai asiantuntijuutta edustavaa henkilöä tekee yhteistyötä. Tämä edellyttää uusia työtapoja. Miten ammattien välistä yhteistyötä voidaan kehittää ja hyödyntää asiakaslähtöisten tavoitteiden…

Jatka lukemista
lapsia leikkimässä ulkona

Fyysisesti aktiivinen leikki varhaiskasvatuksessa 

“Lapsi on terve, kun se leikkii.” “Leikki on lapsen työtä.” Lapsen leikkiin ja toimintaan yhdistetään paljon erilaisia sanontoja, lausahduksia ja luontaiseen liikkumiseen viittaavia mielikuvia. Mitä erilaisilla leikkiin liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan ja miksi fyysisesti aktiivinen leikki on lapselle tärkeää?  Suomalaisissa liikuntatutkimuksissa käytettyjen fyysisen aktiivisuuden käsitteiden ja määritelmien käyttö on ollut varsin kirjavaa. Oman mausteensa käsiteviidakkoon ovat…

Jatka lukemista