Asiakaslähtöinen ja toimintakykyä edistävä hoitotyö työn kuormituksen keventäjänä

Edellisessä DIKO-hankkeen blogissa kuvattiin, miten hoitotyön kuormitustekijöihin voidaan vaikuttaa ergonomian eri osa-alueita kehittämällä. Tämä blogi kertoo siitä, miten DIKO-hankkeessa kehitettiin asiakaslähtöistä ja asiakkaan toimintakykyä edistävää hoitotyötä, työyhteisön yhteisiä käytäntöjä asiakkaan avustamisessa ja hoitotyön dokumentoinnissa. ASIAKAS KESKIÖSSÄ? Toimintakykyä edistävä hoitotyö Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa pitkälti se, miten asiakas selviää jokapäiväisestä elämästään. Tätä asiakkaan toimintakykyä voidaan tarkastella…

Jatka lukemista