Aila Pikkarainen

Olen yli 20 vuotta Jamkissa työskennellyt toimintaterapian lehtori. Tosiasiassa olen kuitenkin viime vuosina tehnyt enemmän kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa gerontologian ja erityisesti kuntoutusgerontologian alueella kuin toiminut opettajana. Minua kiinnostavat SOTE-uudistus sekä seniori- ja vanhuspalvelujen kehittäminen ja tutkiminen.

SOTE-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta – edessä, rinnalla vai takana?

Omalla alalla touhuten Sosiaali- ja terveysalan opettajien, tutkijoiden ja kehittäjien yksi keskeinen vahvuus on ollut käytännön työn omakohtainen kokemus, koska useilla koulutusurilla etenemiseen on vaadittu vähintään kahden tai kolmen vuoden käytännön työkokemus. Vaikka käytännön hoito- kuntoutus- ja sosiaalialan työstä voi olla jo vuosia, on taustalla vaikuttamassa oman ammattialan tietoperusta menetelmineen sekä asiakastyön erilaiset kokemukset. Myös…

Jatka lukemista