Yrittäjyyttä voidaan tukea myös verkossa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti aloitti joulukuussa Biotalouden yrityskiihdyttämö -hankkeen, joka sai nimekseen BioPaavo.

BioPaavo saikin lentävän lähdön. Uskallan ajatella, että se on tuonut positiivista kuhinaa myös Paavonaukiolle Saarijärven keskustaan. Vastuullisuus ja kestävyys eivät ole enää pelkkiä korulauseita yrityksien vuosikirjoissa, vaan kiinnostus ja halu muuttaa toimintaa resurssiviisaammaksi ja ilmastoystävällisemmäksi näkyy entistä vahvemmin yrityksien toiminnassa.

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. BioPaavon tavoitteena on vahvistaa, löytää ja myös synnyttää uutta liiketoimintaa, joka liittyy biotalouden toimintaympäristöön: metsään (puu), maatalouteen (ruoka), uusiutuvaan energiaan ja veteen.

Biotalous on merkittävä koko kansantaloudelle. Vuonna 2018 biotalouden tuotos oli 17 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, 73 miljardia euroa. Se työllisti 303 000 henkeä. Biotalousalalla on vahva kasvupotentiaali, jonka yhtenä haasteena on osaavan työvoiman tarve. Myös tämän vuoksi me haluamme vahvistaa biotalousalan merkitystä ja potentiaalia niin yrityksille kuin alan opiskelijoille.

Ihmiskunnalla on ratkaistavanaan entistä monimutkaisempia haasteita. Kuinka pidämme huolta ikääntyvästä väestöstä, mitä teemme syntyvyyden alenemiselle tai hallitsemattomille pakolaisvirroille? Kannamme huolta koko maapallosta: pystymmekö hillitsemään ilmastonmuutosta, riittääkö ruoka, vesi ja energia?

Uhkia ovat ihmisen itsensä aikaansaamat pandemiat ja kyberhyökkäykset kriittisiin tietojärjestelmiin ja -verkkoihin. Maailman poliittinen asetelma horjuu.

Koronavirus ono levinnyt nopeasti ympäri maapalloa. Ihmisten elämä on muuttunut peruuttamattomasti. Monet yritykset ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin. BioPaavo haluaa olla mukana auttamassa ja etsimässä vastauksia yrittäjiä askarruttaviin kysymyksiin.

BioPaavo, Vinttiläiset, Saarijärven elinkeinotoimi ja Saarijärven Yrittäjät järjestävät kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin, yrittäjille virtuaaliset kahvit, joihin voi osallistua verkkoyhteydellä. Kahvien tavoitteena on jakaa tietoa yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tarjolla olevista keinoista, rahoituksesta poikkeustilanteissa ja yrittäjien työttömyysturvasta sekä kuulla asiantuntijoita ja jakaa kokemuksia. Lisätietoja: facebook.com/BioPaavo ja biopaavo.fi.

Merja Rehn, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Teksti on julkaistu Sampo-lehdessä 25.3.2020.