Kiihdyttämöstä biotalouden kasvuliiketoimintaa – uuden tiimiläisen silmin

Tuoreimpana JAMK Biotalousinstituutin ja Biotalouden yrityskiihdyttämön, BioPaavon, tiimin jäsenenä sain tilaisuuden esittäytyä blogitekstin muodossa. Olen aloittanut työt täällä Biotalousinstituutissa ja yrityskiihdyttämössä johtavana asiantuntijana muutama viikko sitten, ja tehtävänäni on kehittää ja tuotteistaa yrityskiihdyttämön toimintamallia sekä rakentaa kiihdyttämön ja Biotalousinstituutin yritysyhteistyötä.

Taustallani on työhistoriaa sekä bisneksessä että akateemisessa maailmassa. Suurimman osan työurastani olen työskennellyt biotalous- ja kiertotalousliiketoiminnan kehittämisen, innovaatioiden kaupallistamisen ja kansainvälisen myyntiverkoston rakentamisen parissa eri yrityksissä. Olen saanut toimia eri rooleissa mm. tuotekehitykseen, innovaatioiden kaupallistamiseen, palvelumuotoiluun, myyntiin ja markkinointiin, kasvurahoitukseen, liiketoiminnan kehitykseen ja kansainvälisten myynti- ja kumppaniverkostojen rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Olen aikoinaan tehnyt väitöskirjani Jyväskylän yliopistossa Bio- ja ympäristötieteen laitoksella biokaasuprosessien optimoinnista, ja myöhempiä opintoja minulla on kauppakorkeakoulun puolelta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä.

Työssäni olen erittäin kiinnostunut start up- ja kasvuyrityksistä, biotalous- ja kiertotalousliiketoiminnan kehittämisestä, kansainvälisestä liiketoiminnasta, innovaatioiden kaupallistamisesta ja kasvun rahoittamisesta. Uskon, että nämä komponentit on mahdollista yhdistää mielenkiintoisella tavalla uudessa työssäni BioPaavossa. Olemmehan luomassa Suomen ensimmäistä biotalouden yrityskiihdyttämöä. Meidän roolinamme on olla biotalouden tutka, pölyttäjä ja verkottaja, eli tuomme toimijoita yhteen ja luomme siten kasvun mahdollisuuksia. Tässä työssä verkostotyö on kaiken keskiössä.

Avaimet käteen -palvelua yrityksille

Kiiihdyttämön isona tavoitteena on tietenkin kehittää biotalousalan yritysten liiketoimintaa ja luoda uusia työpaikkoja Keski-Suomeen. Käytännön toimenpiteinä tuetaan biotalouteen ja kiertotalouteen liittyvien pk- ja mikroyritysten liiketoiminnan kehittämistä ja verkostoitumista. Olemme nyt kehittämässä yrityskiihdyttämössä Avaimet käteen –palvelua yrityksille biotalouteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi toimeksiantoperiaatteella. Järjestämme yritysten toimeksiannosta Hackathoneja eli innovaatiokilpailuja, joiden avulla ratkotaan ympäristön kannalta kestävään liiketoimintaan liittyviä haasteita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys tuo pöytään innovaatiohaasteen johonkin sellaiseen biotalouteen, kiertotalouteen, vastuullisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvään aihealueeseen, johon tarvitaan uusia, laaja-alaisia ratkaisuja. Kiihdyttämö kokoaa start up- / kasvuyrityskentästä tiimit tätä haastetta ratkomaan. Kiihdyttämö seuloo toimeksiantajan kanssa jyvät akanoista ja näitä jyviä kiihdyttämö tukee kohti kasvuliiketoimintaa.

Tavoitteena on luoda pysyvää yhteistyötä veturiyritysten ja start up- / kasvuyrityskentän toimijoiden välille. Yrityskiihdyttämön verkostoista löytyy vetoapua näille yrityksille uusien innovaatioiden edistämiseksi ja uuden biotalousliiketoiminnan kehittämiseksi. Koko Hackathon-prosessin läpivienti vie pari kuukautta, ja toimeksiantajayritykseltä se edellyttää vain parin päivän työpanosta.

Yritysten sisältä löytyy huippuosaamista, mutta kokemukset Hackathoneista on osoittaneet, että tällaisella ennakkoluulottomalla ”ristiinpölyttämisellä” löydetään myös sellaisia ratkaisuja ja ratkaisijoita, joita yrityksen sisällä ei ole välttämättä osattu edes ajatella. Aiemmin toteutetuissa Hackathoneissa mm. Bernerille etsittiin ja löydettiin turpeelle vaihtoehtoisia materiaaleja kasvualustoiksi, ja Siparilalle puolestaan etsittiin ja löydettiin vaihtoehtoisia ympäristöystävällisiä puun pintakäsittelyaineita. Näistä molemmista esimerkeistä on nyt kasvamassa uutta, biotalouteen perustuvaa kysyntälähtöistä liiketoimintaa.

Löytyykö teidän liiketoimintaanne liittyen tarpeita, mitä voitaisiin Hackathon-toimintamallilla lähteä ratkomaan? Entä tuleeko mieleen muita potentiaalisia toimeksiantajayrityksiä, joita kannattaisi tällä asialla lähestyä? Ota yhteyttä ja kerro meille haasteesi, niin suunnitellaan yhdessä tarpeidesi mukainen innovaatiotapahtuma – Lähdetään yhdessä ratkomaan kestävään liiketoimintaan liittyviä haasteita BioPaavon Hackathonien avulla!

Johtava asiantuntija Annimari Lehtomäki, BioPaavo by JAMK

Kuva: Liulii Photo