Hanke on käynnissä!

eBoss-hyvinvointivalmennusta hanke päästiin aloittamaan helmikuun alussa. Myönteinen päätös hankehakemukseen otettiin ilolla vastaan kaikkien toimijoiden osalta! Olemme jo pitkään suunnitteleet ja valmistelleet hanketta yhdessä eri tahojen kanssa, ja nyt pääsemme kolmen seuraavan vuoden ajan työskentelemään nuorten hyvinvointia tukevan valmennusmallin luomisen ja käytännössä testaamisen parissa. Innolla etenemme käytäntöä kohti! Tulemme tässä blogissa vuorotellen eri toimijoiden kanssa kertomaan kuulumisia hankkeen etenemisestä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana ja aktiivisia hanketoimijoita on kaikilla osatoteuttajilla eli Humanistisella ammattikorkeakoululla, Keski-Suomen liikunta ry:llä, Jyväskylän kotitalousoppilaitoksella ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla. Tällä hetkellä suunnittelemme aktiivisesti kevään aikana toteutuvia nuorten innovointipäiviä, joissa tullaan keräämään tietoa nuorten ajatuksista ja kokemuksista. Tuotoksia hyödynnetään tulevien valmennusten perustana. Tervetuloa seuraamaan blogia!