Tue digisti – hyvinvoinnin valmennuspäivän kuulumisia

eBoss-hanke on loppusuoralla ja hanke päättyy tammikuun 2019 lopussa. Hankkeen päätösseminaarina järjestettiin 29.11. Tue digisti – hyvinvoinnin valmennuspäivä. Päivässä oli mukana 60 osallistujaa ympäri Suomen osan osallistuessa paikan päällä Jyväskylässä ja osan ollessa etäyhtedellä mukana.

Aamupäivän aikana kuultiin erilaisia näkökulmia nuorten hyvinvointiin ja sen tukemiseen liittyen esimerkiksi yksinäisyydestä ja digitalisaatioon. Professori Tarja Kettunen Jyväskylän yliopistosta/ Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä avasi päivän ja luotsasi kuulijat päivän teemoihin tuoden esille opiskeluajan hyvinvoinnin merkitystä ja digitaalisuuteen liittyviä tarpeita. Apulaisprofessori Niina Junttila Turun yliopistosta tarkasteli esityksessään yksinäisyyden yhteisöllisiä vaikutuksia. Niinan esitys nosti koskettavasti esille yksinäisyyden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Lehtori Satu Aksovaara Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kuvasi digitaalisuutta hyvinvoinnin edistämisessä ja toi esille, mitä on syytä huomioida digitaalisia hyvinvointipalveluita luotaessa. Esitykset korostivat sitä, kuinka toisen ihmisen kohtaaminen ja henkilökohtaisuus ovat tärkeitä elementtejä siitä huolimatta, missä ympäristössä toiminta tapahtuu. Aamupäivän päätteeksi projektiasiantuntija Merja Kurunsaari esitteli eBoss-hankkeen osallistujien keskeisiä kokemuksia ja hyötyjä toteutetuista hyvinvointivalmennuksissa.

 

Iltapäivällä ohjelmassa oli eBoss-hankkeessa luodun Hyvinvoinnin valmennusmallin ja Hyvinvoinnin digivalmentaja-sivuston käyttökoulutus. Hankkeen asiantuntijat Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Keski-Suomen liikunta ry:stä esittelivät valmennusmallin periaatteet, prosessin ja teknisiä ratkaisuja. Käyttökoulutuksessa esiteltiin käytettävissä olevia treenikokonaisuuksia sekä hyvinvointirannekkeiden ja sovellusten käyttömahdollisuuksia. Hyvinvoinnin digivalmentaja-sivusto on avoimesti käytettävissä osoitteessa www.jamk.fi/digivalkku. Valmennusmalli on rakennettu toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa hyödynnettäväksi, mutta sitä voi hyvin soveltaa myös muissa nuorten toimintaympäristöissä ja palveluissa. Päivän päätteeksi kuultiin vielä posteriesitykset valmistumassa olevista pro gradu-tutkielmista: Niissä on tarkasteltu valmentajana toimineiden opettajien ja ohjaajien näkemyksiä valmennuksista sekä valmennukseen osallistuneiden nuorten kokemuksia.  Tue digisti-päivän materiaalit ovat nähtävissä Hyvinvoinnin digivalmentaja-sivuston Lähteet-osiossa tammikuun 2019 loppuun saakka, käy tutustumassa!

Kuvat: Merja Kurunsaari. Teksti: Maaret Rutanen